Diweddariad Chwefror 4 gan Adran Iechyd Princeton

Crynodeb

Cyfanswm Achosion Cadarnhaol: 594

Achosion Cadarnhaol Gweithredol: 42

Achosion yn y Saith Diwrnod Gorffennol: 7 (Cyfanswm saith diwrnod uchaf: 39, 12 / 12-18 / 20)

Achosion yn y 14 Diwrnod diwethaf: 17 (Cyfanswm uchaf o 14 diwrnod: 66, 12 / 8-21 / 20)

Achosi Achosion Cadarnhaol Wedi'i gwblhau: 550

Canlyniadau Prawf Negyddol: 10303

Marwolaethau: 21

 • Marwolaethau positif tebygol: 13 **
 • Achosion cadarnhaol yn ôl rhyw: gwryw, 263; benyw, 331
 • Oedran cyfartalog achosion cadarnhaol: 47.6
 • Oedran cyfartalog marwolaethau: 87
 • Yn yr ysbyty: 31
 • Gweithwyr gofal iechyd: 10
 • EMS / Ymatebwyr Cyntaf: 0
 • EMS Dibreswyl / Ymatebwyr Cyntaf: 8

* Cyfanswm yr achosion cadarnhaol yw cyfanswm yr achosion cadarnhaol gweithredol ynghyd ag arwahanrwydd cyflawn ynghyd â marwolaethau.

** Mae PHD bellach yn cyfrif am farwolaethau tebygol: Cyhoeddwyd 13 o farwolaethau tebygol trwy werthuso tystysgrifau marwolaeth a chroesgyfeirio â rhestrau llinell o ganolfannau gofal tymor hir.

 

Mae yna achosion yn Prifysgol Princeton. Dim ond achosion aelodau staff prifysgol sy'n drigolion Princeton sydd wedi'u cynnwys yn niferoedd y dref.

Achosion Sir Mercer

 • Achosion newydd ers yr adroddiad diwethaf: 237
 • Profion cadarnhaol: 24,059
 • Marwolaethau: 786
 • Marwolaethau Cadarnhaol Tebygol: 38