I gwsmeriaid

Gan fod llawer ohonom yn aros gartref i fflatio'r gromlin, mae llawer o'n busnesau lleol naill ai ar gau neu ar oriau llai. Cyn i chi archebu gan fanwerthwr mawr ar-lein, meddyliwch am eich siopau lleol. Ystyriwch gefnogi ein busnesau lleol gydag archebion ar-lein, trwy eu gwefannau a dros y ffôn. Ffordd wych arall o ddangos eich cefnogaeth yw prynu tystysgrif anrheg, cerdyn rhodd neu brofiad siopa personol. Llawer o fusnes ymlaen ar y Rhestr Agored Beth yn cynnig dosbarthiad am ddim a chasglu ymyl palmant. Cofiwch, rydyn ni i gyd yn hyn gyda'n gilydd.

Ar gyfer busnesau

Mae'r ffurflen hon ar gyfer busnesau lleol i'w phostio i'r wefan ar sut y gall y gymuned eu cefnogi.