Gwybodaeth brofi wedi'i diweddaru

Mae citiau prawf COVID-19 gartref am ddim ar gael i drigolion Sir Mercer 14 oed a hŷn. Cofrestru ar-lein yn ofynnol. E-bost HomeTesting@mercercounty.org gyda chwestiynau.
Cynghorir preswylwyr Princeton sydd eisiau prawf COVID ar gyfer plentyn o dan 14 oed i wirio gyda'u pediatregydd.
Yn ogystal, Fferyllfa Integreiddiol Santé yn 200 mae Nassau Street yn cynnig profion COVID-19 am ddim 10 am i 2 pm o ddydd Llun i ddydd Iau. Cliciwch yma i gofrestru. Mae cymorth ar gael yn Saesneg a Sbaeneg trwy ffonio (609) 921-8820.