برای مشتریان

از آنجا که بسیاری از ما برای تسطیح منحنی در خانه خود می مانیم ، بسیاری از مشاغل محلی ما تعطیل یا ساعات کمتری دارند. لطفاً قبل از سفارش از یک خرده فروش آنلاین بزرگ و بزرگ ، به فروشگاه های محلی خود فکر کنید. حمایت از مشاغل محلی ما را با سفارشات آنلاین ، از طریق وب سایت های آنها و از طریق تلفن در نظر بگیرید. روش عالی دیگر برای نشان دادن پشتیبانی شما خرید گواهی هدیه ، کارت هدیه یا تجربه خرید شخصی است. بسیاری از تجارت در در لیست باز چیست تحویل رایگان و تحویل کنار ماشین را ارائه می دهند. به یاد داشته باشید ، همه ما در این با هم هستیم.

برای مشاغل

این فرم برای مشاغل محلی است که در مورد چگونگی پشتیبانی جامعه می توانند به وب سایت ارسال کنند.

    نام شما (ضروری)

    ایمیل (ضروری)