Mizajou enfòmasyon tès yo

Twous tès lakay COVID-19 gratis ki disponib pou rezidan Konte Mercer ki gen 14 an oswa plis. Sou entènèt enskripsyon an obligatwa. Imèl KayTès@mercercounty.org avèk kesyon.
Rezidan Princeton ki vle yon tès COVID pou yon timoun ki poko gen laj 14 yo avize w tcheke avèk pedyat yo.
Anplis de sa, Santé Famasi Intégrative nan 200 Nassau Street ofri tès COVID-19 gratis 10 am a 2 pm Lendi jiska Jedi. Klike la a pou enskri. Asistans ki disponib nan lang angle ak panyòl lè w rele (609) 921-8820.