प्रिन्स्टन स्वास्थ्य विभागबाट फेब्रु। १ अपडेट

सारांश

कुल सकारात्मक केसहरू: 611२XNUMX

सक्रिय सकारात्मक केसहरू:। 20

विगत सात दिनमा केसहरू: 11 39 (उच्चतम सात-दिन कुल:,,, १२ / १२-१-12 / २०)

विगत १ 14 दिनका केसहरू: 21० (उच्चतम १--दिन कुल:, 14, १२ / -66-२१ / २०)

सकारात्मक केसहरू पृथकीकरण सम्पन्न: 565 XNUMX

नकरात्मक परीक्षण परिणाम: 10303 XNUMX

मृत्यु: १ 21

 • सम्भावित सकारात्मक मृत्युः १ * **
 • सकारात्मक केसहरूको औसत उमेर:। 47.6
 • मृत्युको औसत उमेर: .87 XNUMX.
 • अस्पताल भर्ना: २
 • स्वास्थ्यकर्मीहरू: २
 • EMS / पहिलो जवाफ: 0
 • गैर-निवासी ईएमएस / प्रथम जवाफदाता: १ 8

* कुल सकारात्मक केसहरू सक्रिय सकारात्मक मामिलाहरूको अतिरिक्त अलगाव पूर्ण प्लस मृत्युको योग हो।

** सम्भावित मृत्यु गणनाहरू अब पीएचडी द्वारा रिपोर्ट गरिएको छ: १ total कुल सम्भावित मृत्युहरू मृत्यु प्रमाणपत्रको मूल्या and्कन र दीर्घकालीन देखभाल केन्द्रहरूबाट रेखा सूचीको साथ क्रस रेफरन्सिंग मार्फत घोषणा गरिएको छ।

त्यहाँ केस छन् प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय। शहरका नम्बरहरूमा प्रिन्स्टनका निवासीहरू मात्र विश्वविद्यालयका स्टाफ सदस्यहरूका केसहरू समावेश छन्।

Mercer काउन्टी केस

 • पछिल्लो रिपोर्ट पछि नयाँ केसहरू:। 393
 • सकारात्मक परीक्षण: 25,163 XNUMX
 • मृत्यु: १
 • सम्भावित सकारात्मक मृत्यु: 39।