Hvis du føler deg syk

Omsorg for en kjær med COVID-19?

Retningslinjer fra Centers for Disease Control and Prevention

Estoy enfermado. ¿Qué tengo que hacer?

Jeg er syk. Hva burde jeg gjøre?

Sjekk New Jersey COVID-19 symptomkontroll.

Følg disse trinnene for å forhindre at sykdommen sprer seg til mennesker i hjemmet og samfunnet.

Selvisolere

 • Vær hjemme bortsett fra å få medisinsk behandling
 • Skille deg fra andre mennesker og dyr i hjemmet ditt
 • Unngå å dele personlige husholdningsartikler (servise, kjøkkenutstyr, håndklær osv.)

Mask og ring foran

 • Ring fremover før du besøker en helsepersonell
 • Bruk ansiktsmaske rundt andre (del rom eller kjøretøy)
 • Dette vil beskytte andre mot å bli smittet

Monitor for symptomer

 • Hvis sykdommen din forverres, må du søke medisinsk behandling, men ring først
 • Fortell helsepersonell om symptomene dine

Dekk og rengjør

 • Dekk til hoste og nys
 • Vask hendene med såpe og vann i minst 20 sekunder
 • Hvis ikke såpe og vann er tilgjengelig, rengjør hendene med en alkoholbasert håndrenser som inneholder minst 60% alkohol
 • Rengjør “high touch” overflater daglig

For mer informasjon

Ring COVID-19-kundesenteret på 1-800-222-1222 eller 1-800-962-1253 hvis du er i NJ, men bruker en mobiltelefon som ikke er NJ.