Dzazvino pamusoro pekudzivirira kubva kuPrinceton Health Dept.