Paraqitjet e Ngjarjeve Virtuale

Ju lutem vini re

Kalendari i ngjarjeve virtuale në princetoncovid.org ka për qëllim organizatat me bazë Princeton të cilët po prezantojnë programimin gjatë krizës COVID-19. Organizatat me bazë Princeton të cilët dëshirojnë të përfshihen duhet të futin informacionin duke përdorur formularin më poshtë.

Ju lutemi plotësoni një formular të veçantë për secilën ngjarje.

Ju lutemi lejoni dy ditë pune që lista juaj të shfaqet.

  Nëse përsëritet ngjarje, ditore, javore ose mujore (e nevojshme)
  joPërditëJavorMujor

  Lloji i ngjarjes: (kërkohet)

  Mosha e audiencës së synuar: (kërkohet)

  Kërkohet regjistrimi? (E nevojshme)

  Nëse po, ju lutemi shtoni informacione të rëndësishme këtu.