Këshilla COVID-19

Aksionet e Departamentit të Shëndetit Princeton këshilla për pronarët e kafshëve shtëpiake.

Departamenti i Fëmijëve dhe Familjeve në New Jersey nxit prindërit të marrin në konsideratë mundësitë e përkohshme të kujdestarisë në rast të infeksionit COVID-19.

Kujdesi për një të dashur me COVID-19? Shihni këto Udhëzimet nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.

Udhëzimet për CDC për lehtësirat e kujdesit dhe komunitetet e banimit

COVID-i juaj përgjigje pyetjeve nga Departamenti i Shëndetit në New Jersey

Udhëzime të reja nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë rreth sa kohë virusi është i qëndrueshëm në sipërfaqe të vështira.

Këshillë për komunitetin dhe organizatat e bazuara në besim nga CDC.

Dezinfektimi i shtëpisë tuaj nëse dikush është i sëmurë, nga CDC

Këshilla të përgjithshme për të gjithë