Om du känner dig sjuk

Sköter du om en nära och kär med COVID-19?

Riktlinjer från Centers for Disease Control and Prevention

Estoy enfermado. ¿Qué tengo que hacer?

Jag är sjuk. Vad ska jag göra?

Kolla New Jersey COVID-19 Symptom Checker.

Följ dessa steg för att förhindra att sjukdomen sprids till människor i ditt hem och ditt samhälle.

Självisolera

 • Stanna hemma utom för att få medicinsk vård
 • Separera dig från andra människor och djur i ditt hem
 • Undvik att dela personliga hushållsartiklar (disk, köksredskap, handdukar etc.)

Maskera och ring framåt

 • Ring framåt innan du besöker en vårdgivare
 • Bär ansiktsmask runt andra (dela rum eller fordon)
 • Detta skyddar andra från att bli smittade

Monitor för symtom

 • Om din sjukdom försämras, sök läkarvård men ring först vidare
 • Berätta vårdgivaren om dina symtom

Täck och rengör

 • Täck dina hostor och nysningar
 • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, rengör händerna med en alkoholbaserad handrensningsmedel som innehåller minst 60% alkohol
 • Rengör ytor med hög beröring dagligen

För mer information

Ring COVID-19 callcenter på 1-800-222-1222 eller 1-800-962-1253 om du är i NJ men använder en mobiltelefon som inte är NJ.