อัปเดตข้อมูลการทดสอบ

มีชุดทดสอบ COVID-19 ที่บ้านฟรีสำหรับผู้อยู่อาศัยใน Mercer County ที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องระบุ. อีเมล์ HomeTesting@mercercounty.org ด้วยคำถาม
ชาวเมืองพรินซ์ตันที่ต้องการตรวจ COVID สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีควรตรวจกับกุมารแพทย์
นอกจากนี้ เภสัชกรรมเชิงบูรณาการของSanté ที่ 200 Nassau Street ให้บริการทดสอบ COVID-19 ฟรี 10 น. ถึง 2 น. วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน มีบริการช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษและสเปนโดยการโทร 609-921-8820.