Para sa mga customer

Tulad ng marami sa atin ay nanatili sa bahay upang patagin ang curve, marami sa aming mga lokal na negosyo ay sarado o sa nabawasang oras. Bago ka mag-order mula sa isang tiyak na malaki, online na tingi, mangyaring isipin ang iyong mga lokal na tindahan. Isaalang-alang ang pagsuporta sa aming mga lokal na negosyo sa mga online order, sa pamamagitan ng kanilang mga website at sa pamamagitan ng telepono. Ang isa pang mahusay na paraan upang maipakita ang iyong suporta ay ang pagbili ng isang sertipiko ng regalo, regalo card o personal na karanasan sa pamimili. Maraming negosyo sa Ano ang Bukas na Listahan ay nag-aalok ng libreng paghahatid at curbside pickup. Tandaan, lahat tayo ay kasama nito.

Para sa mga negosyo

Ang form na ito ay para sa mga lokal na negosyong mag-post sa website kung paano maaaring suportahan sila ng komunidad.