Mga Pagsumite ng Virtual na Kaganapan

Mangyaring tandaan

Ang kalendaryo ng mga virtual na kaganapan sa princetoncovid.org ay inilaan para sa mga organisasyong nakabase sa Princeton na nagtatanghal ng programming sa panahon ng krisis ng COVID-19. Ang mga organisasyong nakabase sa Princeton na nais maisama ay dapat magpasok ng impormasyon gamit ang form sa ibaba.

Mangyaring punan ang isang hiwalay na form para sa bawat kaganapan.

Mangyaring maglaan ng dalawang araw ng negosyo para sa iyong listahan na lumabas.

  Kung paulit-ulit na kaganapan, Araw-araw, Lingguhan o Buwan (kinakailangan)
  HindiAraw-arawLingguhanBuwanan

  Uri ng Kaganapan: (kinakailangan)

  Edad ng Target ng Madla: (kinakailangan)

  Kinakailangan ang Pagrehistro? (kailangan)

  Kung oo, mangyaring magdagdag ng mga mahahalagang impormasyon dito.