Payo sa COVID-19

Nagbabahagi ang Princeton Health Dept. payo para sa mga may-ari ng alagang hayop.

Ang Kagawaran ng Mga Anak at Pamilya ng New Jersey ay hinikayat ang mga magulang na isaalang-alang pansamantalang pagpipilian sa pangangalaga kung sakaling magkaroon ng impeksyon sa COVID-19.

Pag-aalaga sa isang mahal sa buhay na may COVID-19? Tingnan ang mga ito mga alituntunin mula sa Centers for Disease Control and Prevention.

Mga gabay sa CDC para sa mga pasilidad ng pangangalaga at pamayanan ng tirahan

Iyong COVID-19 sagot ng mga tanong ng Kagawaran ng Kalusugan ng New Jersey

Bagong gabay mula sa National Institute of Health tungkol sa gaano katagal ang virus ay matatag sa matigas na ibabaw.

Payo para sa mga samahan ng komunidad at batay sa paniniwala mula sa CDC.

Pagdidisimpekta sa iyong tahanan kung may sakit, mula sa CDC

Pangkalahatang payo para sa lahat