Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương

Dành cho khách hàng

Vì nhiều người trong chúng ta đang ở nhà để làm phẳng đường cong, nhiều doanh nghiệp địa phương của chúng tôi đã đóng cửa hoặc giảm giờ. Trước khi bạn đặt hàng từ một nhà bán lẻ trực tuyến lớn, nhất định, hãy nghĩ về các cửa hàng địa phương của bạn. Xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương của chúng tôi với các đơn đặt hàng trực tuyến, thông qua trang web của họ và qua điện thoại. Một cách tuyệt vời khác để thể hiện sự hỗ trợ của bạn là mua phiếu quà tặng, thẻ quà tặng hoặc kinh nghiệm mua sắm cá nhân. Nhiều doanh nghiệp trên Danh sách mở là gì đang cung cấp giao hàng miễn phí và bán tải lề đường. Hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta đều ở trong đó cùng nhau.

Dành cho doanh nghiệp

Biểu mẫu này dành cho các doanh nghiệp địa phương đăng lên trang web về cách cộng đồng có thể hỗ trợ họ.