Cập nhật ngày 19 tháng 5, 30:XNUMX chiều từ Sở Y tế Princeton

Tổng kết

Tổng số trường hợp tích cực: 573

Các trường hợp Tích cực Hoạt động: 45

Số trường hợp trong bảy ngày qua: 35 (Tổng số trường hợp cao nhất trong bảy ngày: 39, 12 / 12-18 / 20)

Các trường hợp trong 14 ngày qua: 63 (Tổng số cao nhất trong 14 ngày: 66, 12 / 8-21 / 20)

Hoàn thành cách ly các trường hợp tích cực: 513

Kết quả kiểm tra âm tính: 10303

Số người chết: 20

Ngày 19 tháng XNUMX năm 5:30 tối cập nhật từ Sở Y tế Princeton

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG DỮ LIỆU
 • Tổng số trường hợp dương tính: 573 *
 • Trường hợp tích cực tích cực: 45
 • Số trường hợp trong bảy ngày qua: 35 (Tổng số trường hợp cao nhất trong bảy ngày: 39, 12 / 12-18 / 20)
 • Các trường hợp trong 14 ngày qua: 63 (Tổng số cao nhất trong 14 ngày: 66, 12 / 8-21 / 20)
 • Hoàn thành phân lập trường hợp dương tính: 513
 • Kết quả xét nghiệm âm tính: 10,303
 • Tử vong: 20
 • Tử vong dương tính có thể xảy ra: 13 **
 • Các trường hợp dương tính theo giới tính: nam, 255; nữ, 318
 • Trường hợp dương tính theo độ tuổi:
  • 11 tuổi trở xuống, 30
  • Lứa tuổi 12-17, 25
  • Lứa tuổi 18-25, 73
  • Lứa tuổi 26-35, 69
  • Lứa tuổi 36-45, 81
  • Lứa tuổi 46-55, 78
  • Lứa tuổi 56-65, 63
  • Lứa tuổi 66-75, 25
  • Lứa tuổi 76-85, 36
  • Từ 86 tuổi trở lên, 59 tuổi
 • Tuổi trung bình của trường hợp dương tính: 47.6
 • Tuổi chết trung bình: 87
 • Nhập viện: 31
 • Nhân viên y tế: 10
 • EMS / Người trả lời đầu tiên: 0
 • EMS không thường trú / Người trả lời đầu tiên: 8

* Tổng số trường hợp dương tính là tổng số trường hợp dương tính tích cực cộng với cách ly hoàn toàn cộng với tử vong.

** Số trường hợp tử vong có thể xảy ra hiện đang được PHD báo cáo: 13 tổng số trường hợp tử vong có thể xảy ra đã được công bố thông qua đánh giá giấy chứng tử và tham khảo chéo với danh sách tuyến từ các trung tâm chăm sóc dài hạn.

 

Có những trường hợp tại Đại học Princeton. Chỉ có các trường hợp nhân viên đại học là cư dân Princeton mới được đưa vào số của thị trấn.

Trường hợp quận Mercer

 • Các trường hợp mới kể từ báo cáo trước: 795
 • Xét nghiệm dương tính: 21,956
 • Tử vong: 737
 • Số tử vong dương tính có thể xảy ra: 39