Dành cho khách hàng

Vì nhiều người trong chúng ta đang ở nhà để làm phẳng đường cong, nhiều cơ sở kinh doanh địa phương của chúng ta đã đóng cửa hoặc giảm giờ làm. Trước khi bạn đặt hàng từ một nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất định, hãy nghĩ đến các cửa hàng địa phương của bạn. Xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương của chúng tôi với các đơn đặt hàng trực tuyến, thông qua các trang web của họ và qua điện thoại. Một cách tuyệt vời khác để thể hiện sự ủng hộ của bạn là mua phiếu quà tặng, thẻ quà tặng hoặc trải nghiệm mua sắm cá nhân. Nhiều doanh nghiệp trên Danh sách đang mở là gì đang cung cấp giao hàng miễn phí và đón ở lề đường. Hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta đều ở trong này cùng nhau.

Dành cho doanh nghiệp

Biểu mẫu này dành cho các doanh nghiệp địa phương đăng lên trang web về cách cộng đồng có thể hỗ trợ họ.