Cập nhật thông tin kiểm tra

Bộ dụng cụ kiểm tra COVID-19 tại nhà miễn phí được cung cấp cho cư dân Hạt Mercer từ 14 tuổi trở lên. Đăng ký trực tuyến bắt buộc. E-mail HomeTesting@mercercounty.org với câu hỏi
Cư dân Princeton muốn xét nghiệm COVID cho một đứa trẻ dưới 14 tuổi nên đến bác sĩ nhi khoa của họ kiểm tra.
Ngoài ra, Dược phẩm tích hợp Santé tại 200 Nassau Street cung cấp bài kiểm tra COVID-19 miễn phí từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Bấm vào đây đăng ký. Hỗ trợ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bằng cách gọi (609) 921-8820.