Jan. 19, 5:30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo ePrinceton

isishwankathelo

Amatyala onke aqinisekileyo: 573

Amatyala aSebenzayo aSebenzayo: 45

Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 35 (Elona suku liphezulu leentsuku ezisixhenxe: 39, 12 / 12-18 / 20)

Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 63 (kwelona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 66, 12 / 8-21 / 20)

Amatyala aqinisekileyo aKwahlukaniswa oGqibeleleyo: 513

Iziphumo zovavanyo olubi: 10303

Ukufa: 20

NgoJanuwari 19, Ukuhlaziywa kwe-5: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 45
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 35 (Elona suku liphezulu leentsuku ezisixhenxe: 39, 12 / 12-18 / 20)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 63 (Elona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 66, 12 / 8-21 / 20)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 513
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 10,303
 • Ukufa: 20
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-255; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-30
  • Ubudala obungu-12- 17, 25
  • Ubudala obungu-18- 25, 73
  • Ubudala obungu-26- 35, 69
  • Ubudala obungu-36- 45, 81
  • Ubudala obungu-46- 55, 78
  • Ubudala obungu-56- 65, 63
  • Ubudala obungu-66- 75, 25
  • Ubudala obungu-76- 85, 36
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-59
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 31
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 795
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 21,956
 • Ukufa: 737
 • Ukufa okunokwenzeka: 39