Amatyala aseKhaya

NgoJanuwari 25, Uhlaziyo lwe-8 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 45
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 14 (Elona suku liphezulu leentsuku ezisixhenxe: 39, 12 / 12-18 / 20)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 48 (Elona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 66, 12 / 8-21 / 20)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 534
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 10,303
 • Ukufa: 20
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-257; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-30
  • Ubudala obungu-12- 17, 25
  • Ubudala obungu-18- 25, 73
  • Ubudala obungu-26- 35, 69
  • Ubudala obungu-36- 45, 81
  • Ubudala obungu-46- 55, 78
  • Ubudala obungu-56- 65, 63
  • Ubudala obungu-66- 75, 25
  • Ubudala obungu-76- 85, 36
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-59
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 31
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 933
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 22,889
 • Ukufa: 751
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

NgoJanuwari 19, Ukuhlaziywa kwe-5: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 45
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 35 (Elona suku liphezulu leentsuku ezisixhenxe: 39, 12 / 12-18 / 20)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 63 (Elona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 66, 12 / 8-21 / 20)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 513
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 10,303
 • Ukufa: 20
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-255; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-30
  • Ubudala obungu-12- 17, 25
  • Ubudala obungu-18- 25, 73
  • Ubudala obungu-26- 35, 69
  • Ubudala obungu-36- 45, 81
  • Ubudala obungu-46- 55, 78
  • Ubudala obungu-56- 65, 63
  • Ubudala obungu-66- 75, 25
  • Ubudala obungu-76- 85, 36
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-59
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 31
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 795
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 21,956
 • Ukufa: 737
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

NgoJanuwari 14, Ukuhlaziywa kwe-5: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 45
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 19 (Elona suku liphezulu leentsuku ezisixhenxe: 39, 12 / 12-18 / 20)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 53 (Elona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 66, 12 / 8-21 / 20)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 488
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 10,303
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-252; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-30
  • Ubudala obungu-12- 17, 25
  • Ubudala obungu-18- 25, 73
  • Ubudala obungu-26- 35, 69
  • Ubudala obungu-36- 45, 81
  • Ubudala obungu-46- 55, 78
  • Ubudala obungu-56- 65, 63
  • Ubudala obungu-66- 75, 25
  • Ubudala obungu-76- 85, 36
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-59
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 31
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 1,094
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 21,161
 • Ukufa: 726
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

NgoJanuwari 8, Uhlaziyo lwe-7 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 48
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 36 (Elona suku liphezulu leentsuku ezisixhenxe: 39, 12 / 12-18 / 20)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 60 (Elona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 66, 12 / 8-21 / 20)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 446
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,538
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-247; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-27
  • Ubudala obungu-12- 17, 25
  • Ubudala obungu-18- 25, 71
  • Ubudala obungu-26- 35, 65
  • Ubudala obungu-36- 45, 79
  • Ubudala obungu-46- 55, 76
  • Ubudala obungu-56- 65, 63
  • Ubudala obungu-66- 75, 25
  • Ubudala obungu-76- 85, 33
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-59
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 31
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 783
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 20,067
 • Ukufa: 713
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

NgoJanuwari 4, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 42
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 23 (Elona suku liphezulu leentsuku ezisixhenxe: 39, 12 / 12-18 / 20)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 49 (Elona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 66, 12 / 8-21 / 20)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 446
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,538
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-234; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-27
  • Ubudala obungu-12- 17, 23
  • Ubudala obungu-18- 25, 67
  • Ubudala obungu-26- 35, 62
  • Ubudala obungu-36- 45, 79
  • Ubudala obungu-46- 55, 75
  • Ubudala obungu-56- 65, 61
  • Ubudala obungu-66- 75, 24
  • Ubudala obungu-76- 85, 30
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-52
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 31
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 704
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 19,284
 • Ukufa: 687
 • Ukufa okunokwenzeka: 40
Amatyala ngabantu abangama-10,000, ngo-2020

Disemba 30, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 23
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 429
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,533
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-231; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-26
  • Ubudala obungu-12- 17, 22
  • Ubudala obungu-18- 25, 64
  • Ubudala obungu-26- 35, 60
  • Ubudala obungu-36- 45, 77
  • Ubudala obungu-46- 55, 72
  • Ubudala obungu-56- 65, 56
  • Ubudala obungu-66- 75, 24
  • Ubudala obungu-76- 85, 29
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-52
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 31
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 352
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 18,580
 • Ukufa: 677
 • Ukufa okunokwenzeka: 40

Disemba 26, Uhlaziyo lwe-3 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 50
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 30 (Owona uphakamileyo weentsuku ezisixhenxe: 39 (12 / 12-18
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: ama-64 (kwelona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 66 12 / 8-21)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 407
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,538
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-224; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-24
  • Ubudala obungu-12- 17, 22
  • Ubudala obungu-18- 25, 59
  • Ubudala obungu-26- 35, 60
  • Ubudala obungu-36- 45, 77
  • Ubudala obungu-46- 55, 70
  • Ubudala obungu-56- 65, 55
  • Ubudala obungu-66- 75, 24
  • Ubudala obungu-76- 85, 29
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-50
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amatyala eMercer County nge-28 kaDisemba

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 483
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 18,228
 • Ukufa: 672
 • Ukufa okunokwenzeka: 37

Disemba 23, Uhlaziyo lwe-3 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 50
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 30 (Owona uphakamileyo weentsuku ezisixhenxe: 39 (12 / 12-18
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: ama-66 (kwiintsuku eziyi-14 ezidlulileyo: 62 12 / 8-21)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 379
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,529
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-217; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-24
  • Ubudala obungu-12- 17, 22
  • Ubudala obungu-18- 25, 56
  • Ubudala obungu-26- 35, 60
  • Ubudala obungu-36- 45, 76
  • Ubudala obungu-46- 55, 67
  • Ubudala obungu-56- 65, 54
  • Ubudala obungu-66- 75, 23
  • Ubudala obungu-76- 85, 29
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-48
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 340
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 17,790
 • Ukufa: 670
 • Ukufa okunokwenzeka: 37

Disemba 21, Uhlaziyo lwe-7 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 50
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 35 (Owona uphakamileyo weentsuku ezisixhenxe: 39 (12 / 12-18
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: ama-64 (kwiintsuku eziyi-14 ezidlulileyo: 62 12 / 8-21)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 379
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,529
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-214; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-22
  • Ubudala obungu-12- 17, 21
  • Ubudala obungu-18- 25, 55
  • Ubudala obungu-26- 35, 59
  • Ubudala obungu-36- 45, 75
  • Ubudala obungu-46- 55, 66
  • Ubudala obungu-56- 65, 54
  • Ubudala obungu-66- 75, 23
  • Ubudala obungu-76- 85, 29
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-47
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 452
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 17,450
 • Ukufa: 663
 • Ukufa okunokwenzeka: 37

Disemba 18, Uhlaziyo lwe-6 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 50
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 39
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: I-62
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 378
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,526
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-208; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-21
  • Ubudala obungu-12- 17, 20
  • Ubudala obungu-18- 25, 54
  • Ubudala obungu-26- 35, 54
  • Ubudala obungu-36- 45, 74
  • Ubudala obungu-46- 55, 64
  • Ubudala obungu-56- 65, 54
  • Ubudala obungu-66- 75, 23
  • Ubudala obungu-76- 85, 29
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-46
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 246
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 16,998
 • Ukufa: 660
 • Ukufa okunokwenzeka: 37

Disemba 16, Ukuhlaziywa kwe-4: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 30
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 36
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: I-62
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 371
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,526
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-204; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-21
  • Ubudala obungu-12- 17, 19
  • Ubudala obungu-18- 25, 52
  • Ubudala obungu-26- 35, 53
  • Ubudala obungu-36- 45, 72
  • Ubudala obungu-46- 55, 61
  • Ubudala obungu-56- 65, 54
  • Ubudala obungu-66- 75, 23
  • Ubudala obungu-76- 85, 30
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-44
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 413
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 16,725
 • Ukufa: 657
 • Ukufa okunokwenzeka: 37

Disemba 14, Uhlaziyo lwe-9 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 30
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 29 (Ephezulu ngeentsuku ezisixhenxe zizonke: 35–11 / 18-24)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 59 (Inani elidlulileyo leentsuku ezili-14 liphelele: 55 –11 / 11-24)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 368
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,526
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-197; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-19
  • Ubudala obungu-12- 17, 18
  • Ubudala obungu-18- 25, 50
  • Ubudala obungu-26- 35, 50
  • Ubudala obungu-36- 45, 72
  • Ubudala obungu-46- 55, 59
  • Ubudala obungu-56- 65, 52
  • Ubudala obungu-66- 75, 23
  • Ubudala obungu-76- 85, 29
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-44
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 87
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 557
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 16,312
 • Ukufa: 648
 • Ukufa okunokwenzeka: 37

Disemba 11, Uhlaziyo lwe-9 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 30
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 25 (Ephezulu ngeentsuku ezisixhenxe zizonke: 35–11 / 18-24)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 52 (kwelona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 55 –11 / 11-24)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 349
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,533
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-187; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-18
  • Ubudala obungu-12- 17, 16
  • Ubudala obungu-18- 25, 48
  • Ubudala obungu-26- 35, 47
  • Ubudala obungu-36- 45, 72
  • Ubudala obungu-46- 55, 56
  • Ubudala obungu-56- 65, 48
  • Ubudala obungu-66- 75, 22
  • Ubudala obungu-76- 85, 29
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-44
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 315
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 15,755
 • Ukufa: 645
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Disemba 9, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 30
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 26 (Ephezulu ngeentsuku ezisixhenxe zizonke: 35–11 / 18-24)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 50 (kwelona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 55 –11 / 11-24)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 334
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,533
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-179; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-18
  • Ubudala obungu-12- 17, 14
  • Ubudala obungu-18- 25, 47
  • Ubudala obungu-26- 35, 45
  • Ubudala obungu-36- 45, 68
  • Ubudala obungu-46- 55, 53
  • Ubudala obungu-56- 65, 47
  • Ubudala obungu-66- 75, 21
  • Ubudala obungu-76- 85, 29
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-45
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-47.6
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

 

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 371
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 15,440
 • Ukufa: 639
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Disemba 7, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 30
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 30 (Ephezulu ngeentsuku ezisixhenxe zizonke: 35–11 / 18-24)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 54 (kwelona suku liphezulu leentsuku ezili-14: 55 –11 / 11-24)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 334
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,534
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-179; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-18
  • Ubudala obungu-12- 17, 14
  • Ubudala obungu-18- 25, 47
  • Ubudala obungu-26- 35, 45
  • Ubudala obungu-36- 45, 68
  • Ubudala obungu-46- 55, 53
  • Ubudala obungu-56- 65, 47
  • Ubudala obungu-66- 75, 21
  • Ubudala obungu-76- 85, 29
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-45
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 538
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 15,069
 • Ukufa: 633
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Disemba 4, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 26
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 27 (Ephezulu ngeentsuku ezisixhenxe zizonke: 35–11 / 18-24)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 56 (Kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo ukuphakama: 55 –11 / 11-24)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 325
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,539
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-174; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-17
  • Ubudala obungu-12- 17, 13
  • Ubudala obungu-18- 25, 46
  • Ubudala obungu-26- 35, 42
  • Ubudala obungu-36- 45, 68
  • Ubudala obungu-46- 55, 52
  • Ubudala obungu-56- 65, 46
  • Ubudala obungu-66- 75, 20
  • Ubudala obungu-76- 85, 28
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-43
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 373
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 14,531
 • Ukufa: 632
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Disemba 2, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 26
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 24 (Ephezulu ngeentsuku ezisixhenxe zizonke: 35–11 / 18-24)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 54 (Kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo ukuphakama: 55 –11 / 11-24)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 314
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,539
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-169; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-17
  • Ubudala obungu-12- 17, 12
  • Ubudala obungu-18- 25, 46
  • Ubudala obungu-26- 35, 41
  • Ubudala obungu-36- 45, 66
  • Ubudala obungu-46- 55, 50
  • Ubudala obungu-56- 65, 45
  • Ubudala obungu-66- 75, 20
  • Ubudala obungu-76- 85, 27
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-43
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 373
 • Uvavanyo olufanelekileyo: 14,170
 • Ukufa: 628
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

EyeNkanga 30, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 21
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 30 (Ephezulu ngeentsuku ezisixhenxe zizonke: 35–11 / 18-24)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 58 (Kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 307
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,539
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-163; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-16
  • Ubudala obungu-12- 17, 11
  • Ubudala obungu-18- 25, 45
  • Ubudala obungu-26- 35, 40
  • Ubudala obungu-36- 45, 64
  • Ubudala obungu-46- 55, 50
  • Ubudala obungu-56- 65, 42
  • Ubudala obungu-66- 75, 19
  • Ubudala obungu-76- 85, 27
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-43
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 695
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 13,797
 • Ukufa: 623
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

EyeNkanga 25, Uhlaziyo lwe-6 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 31
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 30 (Inani eliphambili leentsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 36 - 11 / 16-23)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 54 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 283
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,525
 • Ukufa: 18
 • Ukufa okunokwenzeka ngokuqinisekileyo: 13 **
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-159; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-16
  • Ubudala obungu-12- 17, 11
  • Ubudala obungu-18- 25, 38
  • Ubudala obungu-26- 35, 37
  • Ubudala obungu-36- 45, 62
  • Ubudala obungu-46- 55, 49
  • Ubudala obungu-56- 65, 41
  • Ubudala obungu-66- 75, 19
  • Ubudala obungu-76- 85, 27
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-43
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** Amatyala okusweleka anokuxelwa ngoku yi-PHD: I-13 iyonke imeko yokufa sele ibhengeziwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokufa kunye nokubhekiswa kwizintlu ezinoluhlu oluvela kumaziko onyango lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 482
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 13,102
 • Ukufa: 620
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

EyeNkanga 23, Uhlaziyo lwe-3 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 26
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 36 (Inani eliphambili leentsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 54 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 280
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,526
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 13 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-152; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-14
  • Ubudala obungu-12- 17, 11
  • Ubudala obungu-18- 25, 39
  • Ubudala obungu-26- 35, 35
  • Ubudala obungu-36- 45, 61
  • Ubudala obungu-46- 55, 48
  • Ubudala obungu-56- 65, 40
  • Ubudala obungu-66- 75, 19
  • Ubudala obungu-76- 85, 25
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-43
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 533
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 12,620
 • Ukufa: 615
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

EyeNkanga 20, Uhlaziyo lwe-3 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 26
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 26 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 43 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 260
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,507
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 13 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-143; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-12
  • Ubudala obungu-12- 17, 11
  • Ubudala obungu-18- 25, 36
  • Ubudala obungu-26- 35, 34
  • Ubudala obungu-36- 45, 59
  • Ubudala obungu-46- 55, 45
  • Ubudala obungu-56- 65, 37
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 25
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-43
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 30
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 441
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 12,087
 • Ukufa: 612
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

EyeNkanga 18, Uhlaziyo lwe-6 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

UMYALEZO OVELA KWGOSA LEZEMPILO UJEFFREY GROSSER
Ityala lethu leentsuku ezisixhenxe (24) kunye neentsuku ezili-14 zokubalwa kwamatyala (41) zingena kwiitotali zethu eziphezulu ngobhubhane wala maxesha. Ngokomxholo, kwixesha leentsuku ezili-14 elidlulileyo siye sabona iimeko ezininzi (41) njengoko iPrinceton yahlangabezana nayo kwisithuba seenyanga ezi-3 zikaJuni, Julayi nango-Agasti (41). Oku kukuwa 'kokunyuka', okwesibini umntu wonke (kubandakanya nathi) ebethetha malunga neenyanga zasehlotyeni. Siyabona ukuba uninzi lwamatyala ethu akutshanje (i-11 kwe-15 kwiveki ephelileyo) avela kwimicimbi yoluntu nakwabucala yangaphakathi yezentlalo ukusukela kumhla wokudlala wabantwana nakwezinye iindibano ezibonakala zingenabungozi apho abantu baziva bekhuselekile. Ngoku, ngokufika kwemozulu ebandayo, siyakhunjuzwa ukuba i-COVID-19 isasazeka ngokulula ngaphakathi ezindlwini kwaye inokudluliselwa ngabantu ababonisa kancinci okanye bangabinazo kwaphela, kwimizuzu nje eli-10 ukuya kwengama-15 yonxibelelwano olusondeleyo.
INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 24
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 24 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 41 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 260
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,507
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 13 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-141; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-11
  • Ubudala obungu-12- 17, 11
  • Ubudala obungu-18- 25, 34
  • Ubudala obungu-26- 35, 34
  • Ubudala obungu-36- 45, 57
  • Ubudala obungu-46- 55, 44
  • Ubudala obungu-56- 65, 37
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 25
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-43
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 441
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 11,641
 • Ukufa: 612
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

EyeNkanga 16, Ukuhlaziywa kwe-5: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 14
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 18 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 30 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 256
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,505
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 13 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-136; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-11
  • Ubudala obungu-12- 17, 8
  • Ubudala obungu-18- 25, 32
  • Ubudala obungu-26- 35, 34
  • Ubudala obungu-36- 45, 55
  • Ubudala obungu-46- 55, 42
  • Ubudala obungu-56- 65, 33
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 24
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-43
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 571
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 11,200
 • Ukufa: 611
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

EyeNkanga 13, Uhlaziyo lwe-3 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 13
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 16 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 30 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 239
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,481
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 13 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-133; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-11
  • Ubudala obungu-12- 17, 8
  • Ubudala obungu-18- 25, 31
  • Ubudala obungu-26- 35, 34
  • Ubudala obungu-36- 45, 54
  • Ubudala obungu-46- 55, 40
  • Ubudala obungu-56- 65, 32
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 224
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 10,629
 • Ukufa: 609
 • Ukufa okunokwenzeka: 34

EyeNkanga 9, Ukuhlaziywa kwe-6: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 13
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 16 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 23 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 239
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,481
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 13 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-127; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-10
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 30
  • Ubudala obungu-26- 35, 32
  • Ubudala obungu-36- 45, 51
  • Ubudala obungu-46- 55, 39
  • Ubudala obungu-56- 65, 31
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 271
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 10,045
 • Ukufa: 607
 • Ukufa okunokwenzeka: 34

EyeNkanga 6, Uhlaziyo lwe-3 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

UMYALEZO OVELA KWGOSA LEZEMPILO UJEFFREY GROSSER

Ityala lethu leveki elipheleleyo lamatyala amatsha (13) kunye ne-biweekly count of (20) lelona nani liphezulu leveki kunye neeveki ngeveki i-PHD ibonwe ukusukela ekuqaleni kuka-Meyi, ukuphakama kwamatyala ePrinceton. Isixelela ntoni le nto? IPrinceton ngokusemthethweni ikwincopho yethu elandelayo yamatyala, okanye ukunyuka kwesibini. Amatyala avela kwimidlalo yeklabhu / yokuhamba kunye nokuvezwa komsebenzi, oko ke kukhokelela kukuvezwa kwamakhaya. Njengokuba sikufutshane noMbulelo, iPrinceton kufuneka iqhubeke nokuthobela isikhokelo sempilo yoluntu esacaba igophe kwasekuqaleni.

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 12
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 13 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 20 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 235
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,473
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 13 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-119; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-9
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 29
  • Ubudala obungu-26- 35, 30
  • Ubudala obungu-36- 45, 51
  • Ubudala obungu-46- 55, 39
  • Ubudala obungu-56- 65, 30
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 41
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 9,774
 • Ukufa: 606
 • Ukufa okunokwenzeka: 34

EyeNkanga 2, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 8
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 7 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 12 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 228
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,466
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-119; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-8
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 28
  • Ubudala obungu-26- 35, 27
  • Ubudala obungu-36- 45, 49
  • Ubudala obungu-46- 55, 36
  • Ubudala obungu-56- 65, 28
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 41
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 9,479
 • Ukufa: 606
 • Ukufa okunokwenzeka: 34

Oktobha 30, Uhlaziyo lwe-4 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

IGosa lezeMpilo ePrinceton uJeffrey Grosser uxela ukuba iziphumo zovavanyo ezingalunganga ngoku zibandakanya uvavanyo lokujonga esweni iYunivesithi yasePrinceton. Oku kubangela ukwanda okumangalisayo kwenani leziphumo zovavanyo ezingalunganga kwingxelo yemeko yedatha.
INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 7
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 5 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 13 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 225
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,466
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-118; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-8
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 26
  • Ubudala obungu-26- 35, 26
  • Ubudala obungu-36- 45, 49
  • Ubudala obungu-46- 55, 36
  • Ubudala obungu-56- 65, 27
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

 

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Amatyala amatsha ukusukela kwingxelo yokugqibela: 46
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 9,340
 • Ukufa: 605
 • Ukufa okunokwenzeka: 34

Oktobha 28, Uhlaziyo lwe-3 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

IGosa lezeMpilo ePrinceton uJeffrey Grosser uxela ukuba iziphumo zovavanyo ezingalunganga ngoku zibandakanya uvavanyo lokujonga esweni iYunivesithi yasePrinceton. Oku kubangela ukwanda okumangalisayo kwenani leziphumo zovavanyo ezingalunganga kwingxelo yemeko yedatha.
INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 7
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 5 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 13 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 225
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 6,466
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-118; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-8
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 26
  • Ubudala obungu-26- 35, 26
  • Ubudala obungu-36- 45, 49
  • Ubudala obungu-46- 55, 36
  • Ubudala obungu-56- 65, 27
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 9,297
 • Ukufa: 605
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 26, Ukuhlaziywa kwe-5: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 5
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 5 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 16 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 223
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 880
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-116; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-7
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 26
  • Ubudala obungu-26- 35, 24
  • Ubudala obungu-36- 45, 48
  • Ubudala obungu-46- 55, 35
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Uvavanyo olufanelekileyo: 9,174
 • Ukufa: 605
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 23, Uhlaziyo lwe-8 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 5
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 6 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 17 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 223
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 874
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-116; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-7
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 26
  • Ubudala obungu-26- 35, 24
  • Ubudala obungu-36- 45, 48
  • Ubudala obungu-46- 55, 35
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 9,072
 • Ukufa: 604
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 21, Ukuhlaziywa kwe-5: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 11 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 19 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 223
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 874
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-116; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-7
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 26
  • Ubudala obungu-26- 35, 24
  • Ubudala obungu-36- 45, 48
  • Ubudala obungu-46- 55, 35
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 9,031
 • Ukufa: 603
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 19, Ukuhlaziywa kwe-3: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 18
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 11 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 19 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 207
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 873
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-116; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-7
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 26
  • Ubudala obungu-26- 35, 24
  • Ubudala obungu-36- 45, 48
  • Ubudala obungu-46- 55, 35
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,975
 • Ukufa: 602
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 16, Ukuhlaziywa kwe-3: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 15
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 11 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 19 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 207
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 872
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-115; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-7
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 26
  • Ubudala obungu-26- 35, 24
  • Ubudala obungu-36- 45, 47
  • Ubudala obungu-46- 55, 33
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 23
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-53.8
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,911
 • Ukufa: 602
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 14, Uhlaziyo lwe-3 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 12
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 13 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 19 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 207
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 864
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-113; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-7
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 25
  • Ubudala obungu-26- 35, 23
  • Ubudala obungu-36- 45, 45
  • Ubudala obungu-46- 55, 33
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,866
 • Ukufa: 602
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 12, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

Imephu yokufudumeza yamatyala e-COVID-19 ePrinceton ngoMatshi 10-Septemba 29
INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 8
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 7 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 19 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 206
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 859
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-111; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-7
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 23
  • Ubudala obungu-26- 35, 23
  • Ubudala obungu-36- 45, 45
  • Ubudala obungu-46- 55, 33
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,795
 • Ukufa: 601
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 12, Uhlaziyo lwe-2 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

Itotali yeeTyala / Ushwankathelo

Ityala lokuqala lePrinceton le-COVID-19 laxelwa kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton (i-PHD) nge-Matshi 6, 2020. Kwiiveki ezingama-31 kamva (nge-Okthobha 5, 2020) i-PHD iphande ngamatyala angama-236 aqinisekisiweyo e-COVID-19. Kunyaka oqhelekileyo, isebe lezempilo liphanda izifo ezili-180 ezinokuxelwa. Okwangoku sikwisantya sokuphanda ngezifo ezingama-350 + ezinokuxelwa ngo-2020. Ukusukela nge-10/8/2020 iMercer County ine-8,773 kwaye i-State of New Jersey inamatyala angama-211,148 (https://covid19.nj.gov/).

ITHEYIBHILE 1. Amatyala aqinisekisiweyo; ireyithi yamatyala nge-biweek nganye, 3/10/2020 ukuya kwi-9/29/2020. IPrinceton, NJ.

Ukujonga umthwalo wesifo ePrinceton, eMercer County, idatha ibonisa ukuxhaphaka kwamatyala angama-238 kubantu abali-10,000 17.3 kunye nenqanaba lokufa kwabantu abayi-10,000 (kuqinisekisiwe + kunokwenzeka) kubemi abangama-75.6. IPrinceton inezimo ezingama-10,000 ezichanekileyo kubemi abangama-9.9 10,000 kunye nezinga lokufa kwabantu abayi-19 (kuqinisekisiwe kwaye kunokwenzeka) kubemi abangama-214.8. ngezinga elifanayo kuMasipala wasePrinceton. Izinga lokusweleka kweCovid-19 kungoku nje li-74.75% liphezulu eMercer County xa kuthelekiswa nenqanaba elifanayo kuMasipala wasePrinceton.

Ngokombono wendawo, iPrinceton iphakathi kweedolophu ezinamaqondo asezantsi okuxhaphaka kwe-COVID-19 xa kuthelekiswa nezinye iidolophu ezikwiMercer County. Umzekelo, ukuxhaphaka ngama-68% asezantsi ePrinceton xa kuthelekiswa neLawrence Township (Umzobo 2).

UMZOBO 1. Amanqanaba okusasazeka kweCovid-19 kubantu abangama-10,000 kwiidolophu ezikhethiweyo, eMercer County, NJ. Oktobha 8, 2020.

UMZEKELO 2. Izinga lokuxhaphaka kweCovid-19 kubantu abangama-10,000 kwiidolophu ezikhethiweyo, eMercer County, NJ Nge-Aug 20 kunye ne-Okt 8, 2020.

Ngokumalunga nenani lilonke lamatyala okusweleka (N = 31, oku kubandakanya iimeko eziqinisekisiweyo nezinokwenzeka), i-87.0% yala matyala ibhalisiwe kumaziko ononophelo lwexesha elide / kumakhaya abalupheleyo. Ukubalwa kwenqanaba lokusweleka kuthathelwa ingqalelo kuphela ukusweleka kwabantu abangabhaliswanga kumaziko abonisa ukuba ireyithi iya kuba kukufa kwe-1.39 okunxulumene ne-COVID-19 kubemi be-10,000. Izinga lokusweleka ngoku li-9.9 kubantu abangama-10,000. Inani lokusweleka kwabantu abadala ababehlala kwiindawo zononophelo lwexesha elide (n = 27) ePrinceton yayiyi-575% ephezulu xa kuthelekiswa nenani labantu ababengekho kumaziko ababhubhileyo (n = 4) kwixesha eliqwalaselweyo. Iminyaka yobudala yomndilili yangoku yabantu abasweleke ngo-Covid-19 ePrinceton yiminyaka engama-85.5, i-58% yabasetyhini, i-54.8% ye-non-Hispanic okanye i-Non-Latino.

Ngokubhekisele kwinani lamatyala aqinisekisiweyo, amaziko onyango lwexesha elide / amakhaya abalupheleyo abalwa ngaphezulu kwekota enye (25.9%) yenani lilonke labantu abavavanywe benesifo seCovid-19 kwixesha lokujonga.

Oktobha 9, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

Imephu yokufudumeza yamatyala e-COVID-19 ePrinceton ngoMatshi 10-Septemba 29
INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 10
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 8 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 15 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 205
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 858
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-109; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-6
  • Ubudala obungu-12- 17, 7
  • Ubudala obungu-18- 25, 23
  • Ubudala obungu-26- 35, 22
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 33
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,795
 • Ukufa: 601
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 7, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 6
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 6 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 9 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 201
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 854
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-108; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-7
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 23
  • Ubudala obungu-26- 35, 21
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,752
 • Ukufa: 601
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 5, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 6
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 6 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 8 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 200
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 841
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-108; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-7
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 23
  • Ubudala obungu-26- 35, 21
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,732
 • Ukufa: 601
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Oktobha 2, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

Impendulo yeSebe lezeMpilo ePrinceton kwi-COVID-19 Cases / Exposures in Schools

Impendulo yeSebe lezeMpilo ePrinceton kubafundi abane-COVID-19, okanye ukubonakaliswa kwe-COVID-19, yenziwa njengendlela yokusebenzisana phakathi kwabalawuli besikolo, abongikazi besikolo, iGosa lezeMpilo ePrinceton, kunye nesebe lezempilo lasePrinceton ekunxibelelaneni nabasebenzi. Iqabane ngalinye lithwala uxanduva lwenxalenye yempendulo ukuqinisekisa ukuba kwenziwa konke okusemandleni ukulawula ukusasazeka kwe-COVID-19 eluntwini.

Zonke izinto ezenziwayo kunye nezigqibo zisekwe kumaziko akhoyo kuLawulo lweSifo noKhuselo, iSebe lezeMpilo laseNew Jersey i-COVID-19 Iingcebiso ngezeMpilo zikaRhulumente zamaSebe ezeMpilo aseKhaya kwizikolo ze-K-12, kunye nePrinceton Public School's CoVID-19 Protocol yoLawulo lweZikolo kunye neSikolo Abongikazi.

Indima noxanduva lweqabane ngalinye kwi-COVID-19 exposure, okanye imeko eqinisekisiweyo, zezi zilandelayo:

Umongikazi weSikolo

 • Udliwanondlebe nomfundi, umgcini womfundi, okanye umsebenzi ukuvavanya ukuba ikho na i-COVID-19 efana nokugula, ukubhencwa kubantu abaziwayo be-COVID-19, okanye ukuya kwiindawo ezinamanqanaba aphezulu othumelo lwe-COVID-19.
 • Khetha umntu ngamnye ukuba usesikolweni. Abasebenzi bathunyelwa emakhaya ukuba bodwa. Abafundi babekwa bodwa kude kube ngumzali okanye umgcini onokuthi amthathe umfundi.
 • Uvavanyo luyacetyiswa kubantu abane-COVID-19 njengeempawu.
 • Yazisa umphathi wesikolo.
 • Yazisa iSebe lezeMpilo lasePrinceton. Isaziso semeko yokurhanelwa sinokwenziwa nge-imeyile kwiqela le-imeyile yokufumana uqhagamshelo. Amatyala aqinisekisiweyo kufuneka axelwe ngefowuni ngokukhawuleza kwiGosa lezeMpilo okanye kuMongikazi wezeMpilo kaRhulumente.

Umlawuli weSikolo

 • Abalawuli bokwakha isikolo banxibelelana neNtsumpa yeZikolo kwizikolo zikarhulumente, okanye nomlawuli ochongiweyo wezikolo zabucala ukuba banxibelelane ngolwazi lwangoku kunye neemfuno ngombutho ophathelene nolawulo lwamatyala.
 • KwiZikolo zikaRhulumente zasePrinceton, intsumpa yezikolo yenza zonke izigqibo ezinxulumene nokuvalwa kwezikolo kunye nokuhambisa iklasi, okanye iqela labafundi, kwimfundo ekude. Kumaziko emfundo yabucala, lo msebenzi utyunjelwa umntu ochongiweyo.
 • Abaphathi besikolo baphuhlisa kwaye bahambisa unxibelelwano ukwazisa abafowunelwa abasondeleyo bomfundi okanye umsebenzi, kunye noluntu lwesikolo.
 • Qinisekisa ukuba iinkqubo zokucoca nokucoca iintsholongwane ziyalandelwa ngaphakathi kweli ziko.

Umongikazi wezeMpilo ePrinceton

 • Umongikazi wezeMpilo ePrinceton uncedisa umongikazi wesikolo ngonxibelelwano ngaphakathi kwesikolo kwaye wenza umkhondo wokunxibelelana nabantu abangaphandle kwesikolo, njengonxibelelwano losapho, abafowunelwa kwiinkqubo okanye imisebenzi engaphandle kwesikolo, kunye nabanye abafowunelwa eluntwini.
 • Ukulandelela iimeko kwiNkqubo yokuNikwa kweNgxelo ngezifo eziSasazekayo yaseNew Jersey kunye neNkqubo yokuHlolwa kunye noKhathalelo, ukujonga amatyala amatsha kunye nabafowunelwa.

IGosa lezeMpilo ePrinceton

 • Yongamela yonke imisebenzi yokujonga umkhondo.
 • Ukunxibelelana nokunxibelelanisa nolawulo lwesikolo kulawulo lwamatyala kunye nemiyalezo.
 • Iqinisekisa amanyathelo athathiweyo alandela iingcebiso zeCDC / NJDOH / Isikhokelo seSebe lezeMpilo lasePrinceton

Ukuxhasa iimfuno / iingcebiso zozibini iSebe le-NJ lokuQala nokuPhucula iSicwangciso, kunye neSebe lezeMpilo le-NJ Isikhokelo sokuVulwa kweZikolo zaseNew Jersey, iSebe lezeMpilo lasePrinceton liya kuqhubeka nokusebenzisana ngokusondeleyo nezikolo zasePrinceton.

Nge-Sep. 30, Uhlaziyo lwe-8 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 7
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 7 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 195
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 811
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-106; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-6
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 22
  • Ubudala obungu-26- 35, 20
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-42
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Kuphela ngamatyala abasebenzi baseyunivesithi abangabahlali basePrinceton afakiwe kumanani edolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,663
 • Ukufa: 601
 • Ukufa okunokwenzeka: 35

Nge-Sep. 28, Uhlaziyo lwe-5 pm oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 7
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 2 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 8 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 195
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 811
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-107; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-6
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 23
  • Ubudala obungu-26- 35, 20
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-41
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,643
 • Ukufa: 600
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Sept. 23 Ukuhlaziywa kwe-8: 30 pm kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 6
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 5 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 7 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 194
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 797
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-106; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 22
  • Ubudala obungu-26- 35, 19
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-41
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,596
 • Ukufa: 600
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Sept. 21, 8: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 6
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 7 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 8 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 192
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 796
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-106; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 22
  • Ubudala obungu-26- 35, 19
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-41
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,576
 • Ukufa: 600
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Sept. 18, 6: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 7
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 9 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 10 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 192
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 792
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-105; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 21
  • Ubudala obungu-26- 35, 19
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-41
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,544
 • Ukufa: 599
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Sept. 16, 4: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 7
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 7 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 10 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 190
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 785
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-104; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 20
  • Ubudala obungu-26- 35, 17
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-40
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,526
 • Ukufa: 598
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Sept. 14, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

ISebe lezeMpilo lasePrinceton linika ingxelo yamatyala amane amatsha e-COVID-19 kwiveki ephelileyo. Omane la matyala angabantu abangaphantsi kweminyaka engama-25 ubudala. Zonke zinxibelelene namatyala esikolweni, eyunivesithi (kubandakanya abafundi ababuyela ekhaya bevela kwiiyunivesithi ezingaphandle korhulumente emva kokufumana ikhontrakthi ye-COVID-19), okanye kumnyhadala wentlalontle. Njengokuba siqala ukuwa, kwaye njengoko izikolo kunye namashishini esandisa imisebenzi yawo, kubaluleke ngakumbi kunangaphambili ukuba sonke sithathe amanyathelo okuzikhusela (ukudideka kwezentlalo, ukunxiba imaski, ukuhlamba izandla, njl. Njl.) Ukunqanda ukusasazeka kwesi sifo. Abantu abancinci abakhuselekanga kwaye kufuneka bathathe amanyathelo okhuseleko.
INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 8 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 5 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 190
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 763
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-102; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 18
  • Ubudala obungu-26- 35, 17
  • Ubudala obungu-36- 45, 44
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-40
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,498
 • Ukufa: 598
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Sept. 11, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 6 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 5 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 190
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 763
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-102; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 6
  • Ubudala obungu-18- 25, 18
  • Ubudala obungu-26- 35, 18
  • Ubudala obungu-36- 45, 43
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-40
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,467
 • Ukufa: 597
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Sept. 9, 4: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 4 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 186
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 741
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-101; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 4
  • Ubudala obungu-18- 25, 17
  • Ubudala obungu-26- 35, 17
  • Ubudala obungu-36- 45, 43
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 25
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-40
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,439
 • Ukufa: 597
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Sept. 2, 4: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

IGosa lezeMpilo ePrinceton uJeff Grosser uxele ukuba amatyala amathandathu axeliweyo kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo aye enxulunyaniswa nokuvezwa emsebenzini (iingcali zonyango) okanye kunxibelelwano lwasekhaya namalungu osapho athe afumana intsholongwane kwindibano zentlalo. Iklinikhi yomkhuhlane yasePrinceton kaSeptemba 12 ePrinceton United Methodist Church ibhukishwe ngokupheleleyo. ISebe lezeMpilo licwangcisa iiklinikhi kuzo zombini i-First Baptist Church nakwizakhiwo zikamasipala.
INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 3
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 6 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 184
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 737
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-99; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 4
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 17
  • Ubudala obungu-36- 45, 43
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-40
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,349
 • Ukufa: 595
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Agasti 31, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 4 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 4 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 184
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 736
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-99; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 4
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 43
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-40
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,333
 • Ukufa: 591
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Agasti 26, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 4 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 180
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 728
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-99; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-5
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 43
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-40
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,303
 • Ukufa: 589
 • Ukufa okunokwenzeka: 36

Agasti 24, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 1
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 0 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 4 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 176
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 602
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-98; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-4
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 43
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,267
 • Ukufa: 586
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

Agasti 21, Uhlaziyo lwe-3 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 1 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 4 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 176
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 602
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-98; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-4
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 43
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,248
 • Ukufa: 586
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

Agasti 19, Uhlaziyo lwe-2 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 1 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 4 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 176
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 599
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-98; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-4
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 43
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,225
 • Ukufa: 585
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

Agasti 17, 3: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 1 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 4 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 176
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 578
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-98; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-4
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 43
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Uvavanyo olufanelekileyo: 8,199
 • Ukufa: 583
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

Agasti 12, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 5 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 176
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 571
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-98; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-4
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 42
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,143
 • Ukufa: 582
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

Agasti 10, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 7 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 176
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 540
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-98; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-4
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 42
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,127
 • Ukufa: 581
 • Ukufa okunokwenzeka: 39

Agasti 7, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 4
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 4 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 10 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 176
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 537
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-98; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-4
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 15
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 42
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 29
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,104
 • Ukufa: 579
 • Ukufa okunokwenzeka: 41

Agasti 5, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA
 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 17
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 2 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 9 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 160
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 516
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-98; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 14
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 42
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 28
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,076
 • Ukufa: 579
 • Ukufa okunokwenzeka: 41

Agasti 3, Uhlaziyo lwe-3 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

UMYIKI WENGXELO
I-Propeton Health Dept. Inxusa le-Mask lenze oku kulandelayo ngo-Agasti 1 ngelixa limi kwiPrinceton yegadi yethiyetha.
 • I-3 ukuya kwe-3: 30 pm i-246 abantu badlulile kwisitishi ngeli xesha leyure. Kwaba, ngabantu abangama-211 banxibe imaski (85.77%) kwaye abangama-35 benganxibi imask (14.23%)
 • 4: 30-5 pm Kubantu abangama-229 abapase isikhululo, abantu abayi-149 babenxibe imaski (65.07%) kwaye abantu abangama-80 babenganxibanga mask (34.93%).
I-Mask Ambadors isasaze malunga ne-200 yemaski; abantu abaliqela bema kwesitishi ukujonga kwaye bagqabaza ukuba luluvo olukhulu olo. Uninzi lwabantu olunganxibi imaski lwalunamaqela abantu, njengosapho lonke okanye iqela labahlobo. Ukuhanjiswa kwemaski elandelayo kuya kuba ngoLwesibini, Agasti. 11.

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 16
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 4 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 9 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 160
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 516
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-98; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 14
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 42
  • Ubudala obungu-46- 55, 30
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 28
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,051
 • Ukufa: 578
 • Ukufa okunokwenzeka: 41

Agasti 1Uhlaziyo lwe-8 kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 16
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 6 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 8 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 160
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 508
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-97; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 14
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 42
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 28
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 8,042
 • Ukufa: 575
 • Ukufa okunokwenzeka: 41

July 29, Uhlaziyo lwe-3 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Amatyala amabini amatsha axeliwe ukusukela ngoMvulo. Ukuvezwa okunye kwakuhambelana nendibano yokuhlangana kwaye enye yayiyeyasemsebenzini, enxulumene nokhathalelo lwempilo. Zombini zodwa. Ukubalwa kwamatyala ngeveki kunye nokubalwa kwamatyala ngeveki kuyenyuka.

Abahlali abagcina ulwaphulo lwe-Order Order kwaye banqwenela ukuzixela kufuneka bazalise ifom ekwi-Intanethi Apha. Nceda ungabizi umnxeba we-COVID-19 onezikhalazo malunga nokwaphulwa komthetho

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 16
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 7 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 9 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 159
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 503
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-96; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 14
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 41
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 28
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,984
 • Ukufa: 570
 • Ukufa okunokwenzeka: 43

July 27, 4: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Amatyala amabini amatsha axelwe kule veki iphelileyo. Ityala elinye elibandakanya ukusasazeka kwekhaya; ezinye ezimbini ziphantsi kophando. Umnyango wezeMpilo uqaphele ukuphakama kancinci kwiimeko zenqila.

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 14
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 5 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 6 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 159
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 490
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-96; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 40
  • Ubudala obungu-46- 55, 29
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 21
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 28
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,934
 • Ukufa: 569
 • Ukufa okunokwenzeka: 43

July 24, 4: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Amatyala amabini amatsha namhlanje. Ityala elinye yayikukusebenza / ukuhamba okunxulumene nemeko yokuvalelwa komntu kwaye elinye yayiyi-5-6 iveki esemva ngaphandle kwezinye iimeko ezinxulumene noko. Isikhokelo sesikolo sasePrinceton / iMercer sihanjiswe kuzo zonke izikolo zikarhulumente nezabucala ngale mvakwemini.

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 27
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 2 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 5 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 141
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 470
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-93; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 39
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 19
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Uvavanyo olufanelekileyo: 7,858
 • Ukufa: 565
 • Ukufa okunokwenzeka: 43

July 22, 4: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 34
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 2 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 3 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 134
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 458
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-92; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 39
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 19
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Uvavanyo olufanelekileyo: 7,858
 • Ukufa: 565
 • Ukufa okunokwenzeka: 43

July 15, 8: 30 uhlaziyo olusuka kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 32
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 134
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 452
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-91; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 40
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 21
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 19
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,827
 • Ukufa: 561
 • Ukufa okunokwenzeka: 43

July 20, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 34
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 134
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 461
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-92; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 40
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 19
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,828
 • Ukufa: 565
 • Ukufa okunokwenzeka: 43

July 17, Uhlaziyo lwe-3 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 34
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 3 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 134
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 458
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-92; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 39
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 19
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Uvavanyo olufanelekileyo: 7,827
 • Ukufa: 561
 • Ukufa okunokwenzeka: 43

July 15, 8: 30 uhlaziyo olusuka kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 32
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 134
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 452
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-91; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 40
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 21
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 19
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,827
 • Ukufa: 561
 • Ukufa okunokwenzeka: 43

July 13Uhlaziyo lwe-7 kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 33
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 133
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 438
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-91; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 40
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 21
  • Ubudala obungu-66- 75, 17
  • Ubudala obungu-76- 85, 19
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,795
 • Ukufa: 558
 • Ukufa okunokwenzeka: 38

July 10, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 32
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 0 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 1 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 133
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 433
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-91; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 39
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 19
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,773
 • Ukufa: 553
 • Ukufa okunokwenzeka: 38

July 8, 5: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 32
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 0 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 2 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 133
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 415
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-91; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 39
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 22
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 19
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-39
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,751
 • Ukufa: 552
 • Ukufa okunokwenzeka: 38

July 6, 3: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 32
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 0 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 2 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 133
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 401
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-91; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 39
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 21
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-38
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,745
 • Ukufa: 548
 • Ukufa okunokwenzeka: 38

July 1, Uhlaziyo lwe-2 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 32
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 2 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 5 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 133
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 401
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-91; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 39
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 21
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-36
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,676
 • Ukufa: 541
 • Ukufa okunokwenzeka: 38

Juni 29, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 33
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 10 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 132
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 371
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-91; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 14
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 39
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 21
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-36
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,634
 • Ukufa: 540
 • Ukufa okunokwenzeka: 38

 

 

Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 26, 12: 05 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 31
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 10 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 132
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 371
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-90; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 14
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 38
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 21
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-36
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,621
 • Ukufa: 539
 • Ukufa okunokwenzeka: 38
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 24, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 31
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 3 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 11 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 132
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 371
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-90; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 14
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 38
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-36
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,572
 • Ukufa: 535
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 22, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 31
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 7 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 12 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 132
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 358
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-90; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 14
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 38
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-36
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,549
 • Ukufa: 524
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 19, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 55
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 7 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 12 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 106
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 343
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-90; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 38
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-36
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Uvavanyo oluqinisekileyo: 7,463
 • Ukufa: 525
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 17, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 61
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 8 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 13 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 106
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 331
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-90; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 37
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-36
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,393
 • Ukufa: 523
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 16, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 61
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 11 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 15 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 99
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 317
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-90; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 37
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-36
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,381
 • Ukufa: 522
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 15, 2: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 61
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 11 (Eyona iphakamileyo iintsuku ezisixhenxe: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 16 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 99
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 311
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-90; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 37
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 16
  • Ubudala obungu-76- 85, 20
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-32
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,371
 • Ukufa: 517
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 12, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 60
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 5 (Owona uphakamileyo weentsuku ezisixhenxe zizonke: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 10 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 99
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 300
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 12 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-89; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 15
  • Ubudala obungu-36- 45, 36
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 21
  • Ubudala obungu-66- 75, 15
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-32
 • Umndilili weminyaka yamatyala aqinisekileyo: angama-55
 • I-avareji yeminyaka yokufa: 84.8
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,295
 • Ukufa: 515
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 10, 3: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 58
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 5 (Owona uphakamileyo weentsuku ezisixhenxe zizonke: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 10 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 99
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 276
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-86; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 36
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 15
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-32
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,245
 • Ukufa: 510
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 9, 3: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo: 179 * (Abantu abathathu basuswa kolu luhlu kuba bahlala ngaphandle kwePrinceton.)
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 58
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 4 (Owona uphakamileyo weentsuku ezisixhenxe zizonke: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 14 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 96
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 260
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-86; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 36
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 15
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,204
 • Ukufa: 509
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 8, 2: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 65
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 8 (Owona uphakamileyo weentsuku ezisixhenxe zizonke: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 11 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 92
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 254
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-87; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 37
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 15
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-31
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 10
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,184
 • Ukufa: 504
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 5, 2: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 63
 • Amatyala kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo: 6 (Owona uphakamileyo weentsuku ezisixhenxe zizonke: 30 - 4 / 20-26)
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: 9 (Elona liphezulu losuku lwe-14: 55 - 4/24 ukuya ku-5/7)
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 92
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 250
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-87; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 37
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-31
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,120
 • Ukufa: 499
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 4, 3: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 62
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 6
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: I-10
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 92
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 242
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-86; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 36
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-31
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,072
 • Ukufa: 492
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 3, 4: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 60
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 6
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: I-10
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 92
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 233
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-85; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 35
  • Ubudala obungu-46- 55, 27
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.

Iimeko ezifanelekileyo ze-COVID-19 ngohlanga / ngokobuhlanga ngepesenti

Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.

Amacala aseMercer County

 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,033
 • Ukufa: 485
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 2, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 59
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 4
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: I-10
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 92
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 228
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-84; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 35
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 7,004
 • Ukufa: 477
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Juni 1, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 59
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 3
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: I-10
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 90
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 221
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-84; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 34
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 20
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 6,961
 • Ukufa: 475
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 29, Uhlaziyo lwe-2 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 59
 • Amatyala kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo: 2
 • Amatyala kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo: I-12
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 90
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 216
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-83; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 34
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 19
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 8

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 6,775
 • Ukufa: 466
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 28, 4: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 59
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 90
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 210
 • Ukufa: 18
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-83; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 34
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 19
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 27
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 7

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 6,670
 • Ukufa: 462
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

 

Ngamana 27, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 59
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 90
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 207
 • Ukufa: 17
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-82; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 33
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 19
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 18
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 26
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 7

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 6,592
 • Ukufa: 458
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 26, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 65
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 83
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 201
 • Ukufa: 17
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-82; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 33
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 19
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 17
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 26
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 7

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 6,544
 • Ukufa: 452
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 22, 5: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 64
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 82
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 198
 • Ukufa: 17
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-82; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 13
  • Ubudala obungu-36- 45, 33
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 18
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 26
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 7

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 6,295
 • Ukufa: 443
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 21, 4: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 65
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 80
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 194
 • Ukufa: 17
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-81; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 13
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 32
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 26
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 7

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 20, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 63
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 80
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 189
 • Ukufa: 17
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-80; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 12
  • Ubudala obungu-26- 35, 14
  • Ubudala obungu-36- 45, 31
  • Ubudala obungu-46- 55, 26
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 26
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 7

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 6,162
 • Ukufa: 431
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 18, 4: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 60
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 80
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 189
 • Ukufa: 17
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-77; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 12
  • Ubudala obungu-26- 35, 12
  • Ubudala obungu-36- 45, 31
  • Ubudala obungu-46- 55, 25
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 14
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 26
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 7

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 6,018
 • Ukufa: 422
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 15, Uhlaziyo lwe-3 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 62
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 79
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 182
 • Ukufa: 15
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-75; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 11
  • Ubudala obungu-26- 35, 12
  • Ubudala obungu-36- 45, 31
  • Ubudala obungu-46- 55, 24
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 12
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 25
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 7

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide.

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 5,673
 • Ukufa: 386
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo.Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 14, 3: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 62
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 76
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 171
 • Ukufa: 15
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-75; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 11
  • Ubudala obungu-26- 35, 12
  • Ubudala obungu-36- 45, 31
  • Ubudala obungu-46- 55, 24
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 12
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 25
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 16

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide. 

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Ityala laseMercer County (ingxelo kaMeyi 13)
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 5,499
 • Ukufa: 360
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 13, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 62
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 76
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 169
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 15
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-75; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 11
  • Ubudala obungu-26- 35, 12
  • Ubudala obungu-36- 45, 31
  • Ubudala obungu-46- 55, 24
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 12
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-30
 • Isibhedlele: 25
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 16

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide. 

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 5,499
 • Ukufa: 360
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 12, Uhlaziyo lwe-3 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 66
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 71
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 165
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 15
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-75; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 11
  • Ubudala obungu-26- 35, 12
  • Ubudala obungu-36- 45, 31
  • Ubudala obungu-46- 55, 24
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 12
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-29
 • Isibhedlele: 25
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 16

 

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide. 

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 5,426
 • Ukufa: 349
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 11, 8: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 69
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 68
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 159
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 15
 • Ukufa ngokuqinisekileyo: 7 ***
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-75; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 11
  • Ubudala obungu-26- 35, 12
  • Ubudala obungu-36- 45, 31
  • Ubudala obungu-46- 55, 24
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 12
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-29
 • Isibhedlele: 25
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0
 • Abangengabo abahlali kwi-EMS / Abaphenduli bokuqala: 16

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.

*** Amatyala okusweleka anokwenzeka ngoku axelwa yi-PHD: I-7 iyonke ukubhubha okunokwenzeka kubhengezwe ngokuvavanywa kwezatifikethi zokusweleka kunye nokunxibelelana ngomnqamlezo kunye noluhlu lomtya oluvela kumaziko okhathalelo lwexesha elide. 

 

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 5,393
 • Ukufa: 340
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 8I-4: 15 pm ingxelo kunye nohlaziyo kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Uya kuqaphela ukungqubana okukhulu kwinani lilonke lamatyala. Izizathu zoku zidweliswe apha ngezantsi. Uhlalutyo lweenkcukacha-manani luye lwachaphazeleka kukusilela okwenzekileyo kwidatha yovavanyo kwaye inkqubo entsha yokunika ingxelo igqwirha ngoku likwahlula ukusweleka kwe-Covid-19, ezisixhenxe zazo zidwelisiwe kule ngxelo.

Iingxelo zokuchaphazeleka ezisemva ziye zabangela igalelo elikhulu kakhulu leengxelo zelebhu ezivela kwiilebhu zokuqonda malunga neeyure ezingama-24 ezidlulileyo. Ngokukodwa, bekukho iingxelo ezigqityiweyo ezingeniswe ngobuninzi kwinkqubo kaRhulumente ziilebhu zokuqonda isifo. Oku kukhokelela kwiziphumo ezili-16 ezongezelelweyo kwaye phantse inani elifanayo lezinto ezimbi. Ngelishwa, phakathi kwezo ziqinisekiso bekukho izinto ezintle ezinxulunyaniswe nokusweleka e-PCC nase-Acorn Glen. Kwakukho abantu abathathu abaswelekileyo (2-PCC, 1-Acorn Glen).

Nceda uqaphele ezi nkcazo zilandelayo:

Ngokufanelekileyo, ithetha ntoni imeko ye-COVID-19? Kuthetha ntoni ukufa kwe-COVID-19?

I-5/8-Ukufakwa kweeMeko ezinokwenzeka (ezingavavanywanga elebhu i-COVID-19)

 • Abantu abanobungqina belabhoratri yokugabadela (ukukhangelwa ngokukhawuleza kwe-antigen) abadibana nokuba neempawu zeklinikhi okanye zezifo.
 • Abantu abakhohlisayo abanolwimi oluthile lwe-COVID-19 abadweliswe njengonobangela wokufa okanye imeko ebalulekileyo enegalelo ekufeni.
 • Abantu abadibana neeklinikhi zeklinikhi kunye nezifo ezikhoyo ngaphandle kovavanyo lwamalabhoratri lwenziwe.

Phawula: Imigaqo yokuqhambuka kwezifo ichazwa ngokunxibelelene nonxibelelwano olusondeleyo lwetyala elaziwayo okanye ilungu lomngcipheko owaziwa ngamagosa ezempilo. Oku kunokubandakanya abantu abachongiweyo ngokulandela umkhondo wonxibelelwano lwempilo yoluntu okanye abantu abanxulumene nokuqhambuka okwaziwayo.

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 73
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 63
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 154
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 14
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-71; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 3
  • Ubudala obungu-18- 25, 11
  • Ubudala obungu-26- 35, 12
  • Ubudala obungu-36- 45, 29
  • Ubudala obungu-46- 55, 24
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 12
  • Ubudala obungu-76- 85, 16
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-28
 • Isibhedlele: 25
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 6

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.  

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 5,111
 • Ukufa: 322
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 7, 2: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 67
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 63
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 142
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 11
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-71; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 11
  • Ubudala obungu-26- 35, 12
  • Ubudala obungu-36- 45, 28
  • Ubudala obungu-46- 55, 23
  • Ubudala obungu-56- 65, 17
  • Ubudala obungu-66- 75, 11
  • Ubudala obungu-76- 85, 11
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-21
 • Isibhedlele: 22
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 3

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.  

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 4,986
 • Ukufa: 313
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 6, 4: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 62
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 63
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 141
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 11
 • Iimeko ezifanelekileyo zesini: eyindoda, iminyaka engama-68; mfazi, amashumi amathathu anesixhenxe
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 10
  • Ubudala obungu-26- 35, 10
  • Ubudala obungu-36- 45, 28
  • Ubudala obungu-46- 55, 22
  • Ubudala obungu-56- 65, 16
  • Ubudala obungu-66- 75, 11
  • Ubudala obungu-76- 85, 11
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-21
 • Isibhedlele: 22
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.  

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 4,860
 • Ukufa: 298
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 5, 6: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Ukukhutshwa kwangoko: ngoMeyi 5, 2020

IPrinceton ibhengeza ukufa kweshumi elinanye okunxulumene neCoronavirus (COVID-19)

ISebe lezeMpilo lePrinceton (i-PHD) lazisiwe ngokusweleka kweshumi elinanye ukusuka ngo-2019 uNovel Coronavirus (COVID-19) owaphulukana nebhinqa elingama-90+. Oku kubhubha kwesithandathu kweZiko lePrinceton Care Centre (PCC) ngumhlali waseCOVID-19. I-PHD iyaqhubeka nokugcina unxibelelwano lwemihla ngemihla kunye ne-PCC ukunceda ngempendulo eqhubekayo yokuqhuma.

IPrinceton ivakalisa amazwi ovelwano olunzulu kusapho nakwabathandekayo besigulana, nakubo bonke abachaphazelekayo koku kuqhambuka. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-novel coronavirus. Abaqeshi bamashishini abathengisa ngoku bathengwa ngurhulumente ukuba babonelele abasebenzi babo iiglavu kunye nezikhuselo zobuso. Ukongeza, sibongoza bonke abaqeshi ukuba baqinisekise ukuba abasebenzi banxibe iimaski zobuso ukuze bakhusele abanye. Impilo yakho kunye noluntu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi.

IPrinceton inamatyala ayi-133 ewonke aqinisekisiweyo e-COVID-19. ISebe lezeMpilo lePrinceton ngoku lijonga iimeko ezingama-61 ezisebenza zodwa, iimeko ezili-62 ziye zabuya.

Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

 • Gcina ubuncinci imitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Ziphephe zonke iintlanganiso nabantu ekuhlaleni
 • Nxiba isigqubuthelo sobuso xa uphambi esidlangalaleni

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.

Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

 Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 61
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 62
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 137
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 10
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-66; abafazi, bali-67
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 9
  • Ubudala obungu-26- 35, 9
  • Ubudala obungu-36- 45, 27
  • Ubudala obungu-46- 55, 22
  • Ubudala obungu-56- 65, 16
  • Ubudala obungu-66- 75, 11
  • Ubudala obungu-76- 85, 11
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-21
 • Isibhedlele: 22
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.  

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 4,743
 • Ukufa: 280
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 4, 6: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 52
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 62
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 131
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 10
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-62; abafazi, bali-62
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 8
  • Ubudala obungu-26- 35, 8
  • Ubudala obungu-36- 45, 25
  • Ubudala obungu-46- 55, 20
  • Ubudala obungu-56- 65, 16
  • Ubudala obungu-66- 75, 11
  • Ubudala obungu-76- 85, 10
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-20
 • Isibhedlele: 21
 • Abasebenzi bezempilo: 6
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.  

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 4,594
 • Ukufa: 256
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngamana 1, 6: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Ukukhutshwa kwangoko: ngoMeyi 1, 2020

IPrinceton ibhengeza ukufa kweshumi ngokuhambelana neCoronavirus (COVID-19)

ISebe lezeMpilo ePrinceton (i-PHD) lazisiwe malunga nokufa kwe-10th kwi-2019 Novel Coronavirus (COVID-19) ehlupheke yindoda engama-90 +. Oku kukusweleka kwesibini kweAcorn Glen Assanced Living Facility ehlala kwiingxaki ze-COVID-19. Izigulana ezilishumi elinesine eAcorn Glen ziye zavavanya ukuba zinayo. I-PHD iyaqhubeka nokugcina unxibelelwano lwemihla ngemihla no-Acorn Glen ukunceda ngempendulo eqhubekayo yokuqhambuka.

IPrinceton ivakalisa amazwi ovelwano olunzulu kusapho nakwabathandekayo besigulana, nakubo bonke abachaphazelekayo koku kuqhambuka. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-novel coronavirus. Abaqeshi bamashishini abathengisa ngoku bathengwa ngurhulumente ukuba babonelele abasebenzi babo iiglavu kunye nezikhuselo zobuso. Ukongeza, sibongoza bonke abaqeshi ukuba baqinisekise ukuba abasebenzi banxibe iimaski zobuso ukuze bakhusele abanye. Impilo yakho kunye noluntu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi.

IPrinceton inamatyala ali-119 eqinisekisiweyo e-COVID-19. ISebe lezeMpilo ePrinceton likhuphe abahlali abangama-62 bodwa.

Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

 • Gcina ubuncinci imitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Ziphephe zonke iintlanganiso nabantu ekuhlaleni
 • Nxiba isigqubuthelo sobuso xa uphambi esidlangalaleni

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.

Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile,fwilliams@princetonnj.gov

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 48
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 62
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 129
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 10
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-61; abafazi, bali-58
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 9
  • Ubudala obungu-26- 35, 7
  • Ubudala obungu-36- 45, 25
  • Ubudala obungu-46- 55, 18
  • Ubudala obungu-56- 65, 16
  • Ubudala obungu-66- 75, 11
  • Ubudala obungu-76- 85, 10
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-17
 • Isibhedlele: 21
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.  

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 4,077
 • Ukufa: 239
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 30, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 47
 • Inokwenzeka intle: 0 **
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 60
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 124
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 9
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-60; abafazi, bali-56
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 9
  • Ubudala obungu-26- 35, 7
  • Ubudala obungu-36- 45, 23
  • Ubudala obungu-46- 55, 18
  • Ubudala obungu-56- 65, 16
  • Ubudala obungu-66- 75, 11
  • Ubudala obungu-76- 85, 10
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-16
 • Isibhedlele: 21
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa.

** ICandelo leNew York lezeMpilo le-COVID-19 elinophawu, abantu abangaqinisekanga.  

Ezinye idatha zovavanyo lwangaphambi kwexesha aziyi kudibana ne-County / state state ngenxa yokuba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 3,937
 • Ukufa: 231
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 29, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

IPrinceton ibhengeza ukusweleka kweThoba ngokuhambelana neCoronavirus (COVID-19)

Isebe lezeMpilo lePrinceton (PHD) lazisiwe ngokusweleka kwesithoba ukusukela ngonyaka ka-2019 uNovel Coronavirus (COVID-19) wahlaselwa ngumfazi oneminyaka engama-90 + ubudala. Esi sisihlanu sokusweleka kweziko lePrinceton Care Centre (PCC) ngumhlali waseCOVID-19. I-PHD iyaqhubeka nokugcina unxibelelwano lwemihla ngemihla kunye ne-PCC ukunceda ngempendulo eqhubekayo yokuqhuma.

IPrinceton ivakalisa amazwi ovelwano olunzulu kusapho nakwabathandekayo besigulana, nakubo bonke abachaphazelekayo koku kuqhambuka. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-novel coronavirus. Abaqeshi bamashishini abathengisa ngoku bathengwa ngurhulumente ukuba babonelele abasebenzi babo iiglavu kunye nezikhuselo zobuso. Ukongeza, sibongoza bonke abaqeshi ukuba baqinisekise ukuba abasebenzi banxibe iimaski zobuso ukuze bakhusele abanye. Impilo yakho kunye noluntu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi.

IPrinceton ine-112 eqinisekisiweyo yamatyala e-COVID-19. ISebe lezeMpilo ePrinceton kungoku nje lijonga amatyala angama-50 asebenzayo abodwa, angama-53 amatyala afunyenwe.

Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

 • Gcina ubuncinci iinyawo ezi-6 phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Ziphephe zonke iintlanganiso nabantu ekuhlaleni
 • Nxiba isigqubuthelo sobuso xa uphambi esidlangalaleni

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.

 Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

 

Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile,fwilliams@princetonnj.gov

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 50
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 53
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 120
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 9
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-57; abafazi, bali-55
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 9
  • Ubudala obungu-26- 35, 7
  • Ubudala obungu-36- 45, 22
  • Ubudala obungu-46- 55, 17
  • Ubudala obungu-56- 65, 15
  • Ubudala obungu-66- 75, 11
  • Ubudala obungu-76- 85, 10
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-15
 • Isibhedlele: 20
 • Abasebenzi bezempilo: 5
 • I-EMS / Abaphenduli bokuqala: 0

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa

Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 3,725
 • Ukufa: 220
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 28, Uhlaziyo lwe-4 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 48
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 56
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 116
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 8
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-58; abafazi, bali-54
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 2
  • Ubudala obungu-18- 25, 9
  • Ubudala obungu-26- 35, 7
  • Ubudala obungu-36- 45, 22
  • Ubudala obungu-46- 55, 18
  • Ubudala obungu-56- 65, 14
  • Ubudala obungu-66- 75, 11
  • Ubudala obungu-76- 85, 11
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-15
 • Isibhedlele: 19
 • Abasebenzi bezempilo: 5

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa

Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 3,605
 • Ukufa: 212
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 27, 6: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Ukukhutshwa kwangoko: Epreli 27, 2020

IPrinceton ibhengeza ukuBhubha kwabaNgezelelweyo abaBini abanxulumene neCoronavirus (COVID-19)

ISebe lezeMpilo ePrinceton (i-PHD) lazisiwe ngokusweleka kwesixhenxe nesibhozo kwi-2019 Novel Coronavirus (COVID-19), indoda eneminyaka engama-70 + ubudala kunye nendoda eneminyaka engama-80 + ubudala. Akukho mhlali wayesisigulana kwindawo yokhathalelo lwexesha elide kwaye bobabini abahlali banengxaki yeemeko zonyango ezazisele zikhona.

IPrinceton ivakalisa amazwi ovelwano olunzulu kwiintsapho nakwabo babathandayo abaguli, nakubo bonke abo bathe bachatshazelwa sesi sifo. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-novel coronavirus. Abaqeshi bamashishini abathengisa ngoku bathengwa ngurhulumente ukuba babonelele abasebenzi babo iiglavu kunye nezikhuselo zobuso. Ukongeza, sibongoza bonke abaqeshi ukuba baqinisekise ukuba abasebenzi banxibe iimaski zobuso ukuze bakhusele abanye. Impilo yakho kunye noluntu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi.

IPrinceton ine-110 eqinisekisiweyo yamatyala e-COVID-19. ISebe lezeMpilo ePrinceton kungoku nje lijonga amatyala angama-61 asebenzayo abodwa, angama-45 amatyala afunyenwe.

Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

 • Gcina ubuncinci imitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Ziphephe zonke iintlanganiso nabantu ekuhlaleni
 • Nxiba isigqubuthelo sobuso xa uphambi esidlangalaleni

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.

 Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

 Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov

INDLELA YENKCAZO YOKUXABANGELA IXESHA

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 61
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 45
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 111
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 7
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-57; abafazi, bali-53
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-4
  • Ubudala obungu-12- 17, 1
  • Ubudala obungu-18- 25, 9
  • Ubudala obungu-26- 35, 7
  • Ubudala obungu-36- 45, 22
  • Ubudala obungu-46- 55, 18
  • Ubudala obungu-56- 65, 14
  • Ubudala obungu-66- 75, 9
  • Ubudala obungu-76- 85, 11
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-15
 • Isibhedlele: 19
 • Abasebenzi bezempilo: 4

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa

Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 3,433
 • Ukufa: 194
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 26, Uhlaziyo lwe-8 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

UKUQHUTYWA KOKUGQIBELA NGOKULULA / KWE-ETHNIC ZE-LAB EZIXELWE UKUFUNDA I-19

Imhlophe engeyiyo eyeSpanishi: 55
I-Asia engeyiyo eyaseSpanishi: 23
I-Hispanic: 12
Abangabamnyama baseSpanishi: 4
UmIndiya waseMelika okanye uMdabu waseAlaska: 0
Umthonyama waseHawaii okanye esinye isiQithi sePacific: 0

April 26, 6: 15 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

IPrinceton ibhengeza ukufa kweSithandathu okunxulumene neCoronavirus (COVID-19)

ISebe lezeMpilo ePrinceton (i-PHD) lazisiwe ngokusweleka kwesithandathu kwi-2019 Novel Coronavirus (i-COVID-19) ehlupheke ngumfazi we-70 +. Oku kukusweleka kokuqala kweZiko lokuPhila eliNcedisiweyo le-Acorn Glen ukusuka kwiingxaki ze-COVID-19. Izigulana ezisibhozo eAcorn Glen ziye zavavanya ukuba zinayo kwaye zikhathalelwa kwindawo ekwanti yeziko ngokuhambelana nemiyalelo yaseburhulumenteni. Siyaqonda ukuba sesichengeni kwezigulana kwezi ntlobo zoncedo kwaye iSebe lezeMpilo lasePrinceton belisoloko liqhuba iminxeba yeenkomfa veki nganye enamaziko onyango lwexesha elide ePrinceton ukuqinisekisa ukuba badibana nezikhokelo zeSebe lezeMpilo laseNew Jersey kulawulo lokuqhambuka kwe-COVID-19. UAcorn Glen ebesoloko ebonelela ngohlaziyo lwemihla ngemihla kwi-PHD kunye neSebe lezeMpilo laseNew Jersey. Kubantu abasibhozo abavavanywe benesifo, u-Acorn Glen unabantu abathathu abaphilayo kwi-COVID-19.

IPrinceton ivakalisa amazwi ovelwano olunzulu kusapho nakwabathandekayo besigulana, nakubo bonke abachaphazelekayo koku kuqhambuka. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-novel coronavirus. Abaqeshi bamashishini abathengisa ngoku bathengwa ngurhulumente ukuba babonelele abasebenzi babo iiglavu kunye nezikhuselo zobuso. Ukongeza, sibongoza bonke abaqeshi ukuba baqinisekise ukuba abasebenzi banxibe iimaski zobuso ukuze bakhusele abanye. Impilo yakho kunye noluntu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi.

IPrinceton ine-108 eqinisekisiweyo yamatyala e-COVID-19. ISebe lezeMpilo ePrinceton kungoku nje lijonga amatyala angama-36 asebenzayo abodwa, angama-45 amatyala afunyenwe.

Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

 • Gcina ubuncinci imitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Ziphephe zonke iintlanganiso nabantu ekuhlaleni
 • Nxiba isigqubuthelo sobuso xa uphambi esidlangalaleni
 • Hlamba izandla rhoqo

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane. 

Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Bonke oonxibelelwano beendaba kufuneka babhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov

April 25, 10: 20 uhlaziyo olusuka kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo:
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 52
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 45
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 77
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 5
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-52; abafazi, bali-49
 • Iimeko ezifanelekileyo ngobudala:
  • Iminyaka eli-11 nangaphantsi, eyi-3
  • Ubudala obungu-12- 17, 1
  • Ubudala obungu-18- 25, 8
  • Ubudala obungu-26- 35, 7
  • Ubudala obungu-36- 45, 20
  • Ubudala obungu-46- 55, 17
  • Ubudala obungu-56- 65, 12
  • Ubudala obungu-66- 75, 9
  • Ubudala obungu-76- 85, 11
  • Aminyaka ingama-86 ubudala nangaphezulu, ali-13
 • Isibhedlele: 19
 • Abasebenzi bezempilo: 4

* Ityala elipheleleyo lilinani lezinto ezisebenzayo kunye nokubekwa ecaleni kukodwa nokufa

Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 3,245
 • Ukufa: 183
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 24, 3: 15 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 98
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 50
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 45
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 72
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 5
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-50; abafazi, bali-48
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 3; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 8; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-7; Iminyaka engama-36-45, 19; Iminyaka engama-46-55, 16; Iminyaka engama-56-65, 11; Iminyaka engama-66-75, engama-9; Iminyaka engama-76-85, 11; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 13
 • Isibhedlele: 18
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Ityala laseMercer County (ngo-Epreli 23
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 2,991
 • Ukufa: 163
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 22, 4: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 93
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 46
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 44
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 67
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 5
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-50; abafazi, bali-43
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 3; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 8; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-7; Iminyaka engama-36-45, 16; Iminyaka engama-46-55, 16; Iminyaka engama-56-65, 11; Iminyaka engama-66-75, engama-9; Iminyaka engama-76-85, 11; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 11
 • Isibhedlele: 16
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 2,845
 • Ukufa: 145
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 21, Uhlaziyo lwe-5 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 88
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 41
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 44
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 63
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 5
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-46; abafazi, bali-42
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 3; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 8; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-6; Iminyaka engama-36-45, 14; Iminyaka engama-46-55, 16; Iminyaka engama-56-65, 11; Iminyaka engama-66-75, engama-8; Iminyaka engama-76-85, 12; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 9
 • Isibhedlele: 13
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 2,753
 • Ukufa: 133
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 20, 5: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 83
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 36
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 44
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 63
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 5
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-43; abafazi, bali-40
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 3; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 8; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-6; Iminyaka engama-36-45, 13; Iminyaka engama-46-55, 16; Iminyaka engama-56-65, 9; Iminyaka engama-66-75, engama-8; Iminyaka engama-76-85, 11; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 8
 • Isibhedlele: 11
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 2,215
 • Ukufa: 110
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Epreli 20, 5 pm ukuphuma kweendaba neendaba kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Ukukhutshwa kwangoko: Epreli 20, 2020

I-Princeton Yazisa ngokuSweleka kwesihlanu ngokuhambelana neCoronavirus (COVID-19)

ISebe lezeMpilo ePrinceton (i-PHD) lazisiwe ngokusweleka kwesihlanu kwi-2019 Novel Coronavirus (COVID-19) ehlupheke yindoda engama-90 +. Oku kukufa kwesine kwePrinceton Care Centre (PCC) evela kwiingxaki ze-COVID-19. Izigulana ezisithoba e-PCC ziye zavavanya ukuba zinayo. Ukuvavanywa kwabahlali okuqinisekileyo kwi-COVID-19 kwaye abo banempawu ezibonisa ukuba bodwa kwiphiko elahlukileyo le-PCC. I-PCC ijonge iimpawu ezibalulekileyo kubo bonke abahlali nabasebenzi mihla le. Ngenxa yokuba kunokwenzeka ukusasazeka kwe-asymptomatic, i-PHD isebenza ne-PCC ukuze bonke abasebenzi bavavanyelwe i-COVID-19 kwaye baqhubeke nokuqinisa umgaqo-nkqubo wokufihla indawo. I-PCC ibeka abasebenzi ngokubhencwa okukhoyo kwizigulana ze-COVID-19 eziqinisekisiweyo.

IPrinceton ivakalisa amazwi ovelwano olunzulu kusapho nakwabathandekayo besigulana, nakubo bonke abachaphazelekayo koku kuqhambuka. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-novel coronavirus. Abaqeshi bamashishini abathengisa ngoku bathengwa ngurhulumente ukuba babonelele abasebenzi babo iiglavu kunye nezikhuselo zobuso. Ukongeza, sibongoza bonke abaqeshi ukuba baqinisekise ukuba abasebenzi banxibe iimaski zobuso ukuze bakhusele abanye. Impilo yakho kunye noluntu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi.

IPrinceton ine-83 eqinisekisiweyo yamatyala e-COVID-19. ISebe lezeMpilo ePrinceton kungoku nje lijonga amatyala angama-36 asebenzayo abodwa, angama-44 amatyala afunyenwe.

Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

 • Gcina ubuncinci imitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Ziphephe zonke iintlanganiso nabantu ekuhlaleni
 • Nxiba isigqubuthelo sobuso xa uphambi esidlangalaleni

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.

Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov

Nge-17 ka-Epreli, ngo-7: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Ukukhutshwa kwangoko: Epreli 17, 2020

IPrinceton ibhengeza ukufa kwesine okunxulumene neCoronavirus (COVID-19)

ISebe lezeMpilo ePrinceton (i-PHD) lazisiwe ngokusweleka kwesine ukusuka kwi-2019 Novel Coronavirus (COVID-19) ehlupheke yindoda engama-80 +. Oku kukufa kwesithathu komhlali wasePrinceton Care Centre (PCC). Izigulana ezintlanu e-PCC ziye zavavanya ukuba zinayo. Ukuvavanywa kwabahlali okuqinisekileyo kwi-COVID-19 kwaye abo banempawu ezibonisa ukuba bodwa kwiphiko elahlukileyo le-PCC. I-PCC ijonge iimpawu ezibalulekileyo kubo bonke abahlali nabasebenzi mihla le. Ngenxa yokuba kunokwenzeka ukusasazeka kwe-asymptomatic, i-PHD isebenza ne-PCC ukuze bonke abasebenzi bavavanyelwe i-COVID-19 kwaye baqhubeke nokuqinisa umgaqo-nkqubo wokufihla indawo. I-PCC ibeka abasebenzi ngokubhencwa okukhoyo kwizigulana ze-COVID-19 eziqinisekisiweyo.

IPrinceton ivakalisa amazwi ovelwano olunzulu kusapho nakwabathandekayo besigulana, nakubo bonke abachaphazelekayo koku kuqhambuka. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-novel coronavirus. Abaqeshi bamashishini abathengisa ngoku bathengwa ngurhulumente ukuba babonelele abasebenzi babo iiglavu kunye nezikhuselo zobuso. Ukongeza, sibongoza bonke abaqeshi ukuba baqinisekise ukuba abasebenzi banxibe iimaski zobuso ukuze bakhusele abanye. Impilo yakho kunye noluntu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi.

IPrinceton ine-75 eqinisekisiweyo yamatyala e-COVID-19. ISebe lezeMpilo ePrinceton kungoku nje lijonga amatyala angama-31 asebenzayo abodwa, angama-41 amatyala afunyenwe.

Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

 • Gcina ubuncinci imitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Ziphephe zonke iintlanganiso nabantu ekuhlaleni
 • Nxiba isigqubuthelo sobuso xa uphambi esidlangalaleni

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.

Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov

Ngomhla we-17 ku-Epreli ngo-6: 30 ngokuhlaziywa koSodolophu uLiz Lempert

ISebe lezeMpilo linika ingxelo yesine yokufa kwe-COVID-19 ePrinceton

ISebe lezeMpilo lePrinceton lazisiwe ngokusweleka kwesine ukusuka kwi-COVID-19 ebhujelwe yindoda eneminyaka engama-80 ubudala. Oku kukufa kwesithathu komhlali wePrinceton Care Centre. Bebonke abaguli abahlanu kwi-PCC bavavanye ukuba banayo. Abahlali kuvavanywa ukuba banayo i-COVID-19 kwaye abo banempawu ezibonakalayo babekwa bodwa kwiphiko elahlukileyo.

IZiko loKhathalelo lePrinceton libeka esweni imiqondiso ebalulekileyo kubo bonke abahlali nabasebenzi mihla le. Ukongeza, iSebe lezeMpilo lePrinceton lisebenzisana neZiko loKhathalelo lwePrinceton ukuba bonke abasebenzi bavavanywe kwaye baqinise umgaqo-nkqubo wokuhlawulela indawo. Abasebenzi abasesichengeni esikhoyo sokuqinisekisa ukuba iziguli ze-COVID-19 ziqinisekisiwe.

I-Princeton idlulisa amazwi ethu ovelwano olunzulu kusapho kunye nabathandekayo besigulana, kunye nabo bonke abachaphazeleka sesi sifo.

April 17, 2: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 75
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 31
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 41
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 59
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 4
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-38; abafazi, bali-37
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 3; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 8; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-5; Iminyaka engama-36-45, 10; Iminyaka engama-46-55, 15; Iminyaka engama-56-65, 9; Iminyaka engama-66-75, engama-8; Iminyaka engama-76-85, 8; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 8
 • Isibhedlele: 6
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 2,123
 • Ukufa: 101
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

April 16, Uhlaziyo lwe-3 pm kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 74
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 35
 • Abantu ababodwa: 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 36
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 58
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 25
 • Ukufa: 3
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-37; abafazi, bali-37
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 3; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 8; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-5; Iminyaka engama-36-45, 10; Iminyaka engama-46-55, 15; Iminyaka engama-56-65, 9; Iminyaka engama-66-75, engama-7; Iminyaka engama-76-85, 8; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 8
 • Isibhedlele: 5
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 2,037
 • Ukufa: 87
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngomhla we-16 kuTshazimpuzi ukukhutshwa kwemithombo yeendaba kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Uvavanyo lwePrinceton Firefire llungileyo kwiCoronavirus

Umcimi-mlilo wasePrinceton uvavanye ukuba une-COVID-19. Umcimi-mlilo waqala ukubonisa iimpawu ngeCawa, ngo-Epreli 12 kwaye kwangoko wathabatha amanyathelo okuzikhetha. Umcimi-mlilo ngoku akalaliswanga esibhedlele kwaye uyaqhubeka nokubonisa iimpawu ezinobulali be-COVID-19. ISebe leMlilo lasePrinceton lisebenzise ukuqhubeka kwesicwangciso sokusebenza kwezi veki zigqithileyo esikubeke ecaleni oku kwiqela labacimi-mlilo. Iqela labacimi-mlilo lijonga ngokwalo iimpawu.

Umasipala wePrinceton unqwenela ukuba isicima mlilo sibuyele ngokukhawuleza kwaye sigcwele.

Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

 • Hlala ekhaya ngaphandle kohambo olukhawulezileyo okanye ufumane izinto eziyimfuneko
 • Kuphephe konke ukuhamba okungabalulekanga, iminyhadala yoluntu, iindibano zoluntu, kunye neendawo zangaphakathi.
 • Gcina ubuncinci imitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Kulumkele iintlanganiso zaphakathi kwabantu kunye neendibano

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.

Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

 Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov

U-Epreli 15, 3 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 69
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 30
 • Abantu ababodwa: 2
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 36
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 54
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 24
 • Ukufa: 3
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-36; abafazi, bali-33
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 3; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 8; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-5; Iminyaka engama-36-45, 9; Iminyaka engama-46-55, 15; Iminyaka engama-56-65, 9; Iminyaka engama-66-75, engama-7; Iminyaka engama-76-85, 7; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 5
 • Isibhedlele: 4
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 1,856
 • Ukufa: 76
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Nge-14 ka-Epreli, ngo-2: 45 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 64
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 36
 • Abantu ababodwa: 2
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 24
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 48
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 24
 • Ukufa: 3
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-34; abafazi, bali-30
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 3; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 7; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-5; Iminyaka engama-36-45, 8; Iminyaka engama-46-55, 14; Iminyaka engama-56-65, 8; Iminyaka engama-66-75, engama-6; Iminyaka engama-76-85, 7; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 5
 • Isibhedlele: 4
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 1,731
 • Ukufa: 71
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngomhla we-13 ku-Epreli- 6, ngo-30: XNUMX ngokupapashwa koonondaba kwiSebe lezePrinceton

ISebe lezeMpilo ePrinceton (i-PHD) lazisiwe ngokusweleka kwesithathu kwi-2019 Novel Coronavirus (COVID-19) ehlupheke yindoda engama-90 +. Oku kukufa kwesibini komhlali wasePrinceton Care Centre (PCC). Izigulana ezithathu ezongezelelweyo kwi-PCC ziye zavavanya ukuvavanywa kwesihlanu zizonke. Ukuvavanywa kwabahlali okuqinisekileyo kwi-COVID-19 kwaye abo banempawu ezibonisa ukuba bodwa kwiphiko elahlukileyo le-PCC. I-PCC ijonge iimpawu ezibalulekileyo kubo bonke abahlali nabasebenzi mihla le. Ngenxa yokuba kunokwenzeka ukusasazeka kwe-asymptomatic, i-PHD isebenza ne-PCC ukuze bonke abasebenzi bavavanyelwe i-COVID-19 kwaye baqhubeke nokuqinisa umgaqo-nkqubo wokufihla indawo. I-PCC ibeka abasebenzi ngokubhencwa okukhoyo kwizigulana ze-COVID-19 eziqinisekisiweyo.

I-Princeton idlulisa amazwi ethu ovelwano olunzulu kusapho kunye nabathandekayo besigulana, kunye nabo bonke abachaphazeleka sesi sifo. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-coronavirus yenoveli. Abaqeshi bezendawo zokuthengisa ngoku bayacelwa ngurhulumente ukuba babonelele abasebenzi ngegloves nangobuso. Ukongeza, sibongoza bonke abaqeshi ukuba baqinisekise ukuba abasebenzi banxiba imaski yobuso ukwenzela ukukhusela abanye. Impilo yakho kunye neyabantu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi. IPrinceton inamatyala ayi-62 ewonke aqinisekisiweyo e-COVID-19. ISebe lezeMpilo lePrinceton ngoku lijonga iimeko ezingama-35 ezisebenzayo zizihlala zodwa, iimeko ezingama-24 ziye zabuya. Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

Hlala ekhaya ngaphandle kohambo olukhawulezileyo, imisebenzi yangaphandle, okanye ukufumana izinto ezifuneka
Gcina ubuncinci beemitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke.
Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola.
Ziphephe zonke iintlanganiso nabantu ekuhlaleni.
• Nxiba isigqubuthelo sobuso xa uphambi esidlangalaleni.
Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.
Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov

Nge-13 ka-Epreli, ngo-6: 30 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 62
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 35
 • Abantu ababodwa: 2
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 24
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 47
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 24
 • Ukufa: 3
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-33; abafazi, bali-29
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 3; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 7; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-5; Iminyaka engama-36-45, 7; Iminyaka engama-46-55, 13; Iminyaka engama-56-65, 8; Iminyaka engama-66-75, engama-6; Iminyaka engama-76-85, 7; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 5
 • Isibhedlele: 4
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 1,646
 • Ukufa: 53
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

U-Epreli 10, 2 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 54
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 28
 • Abantu ababodwa: 2
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 24
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 43
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 24
 • Ukufa: 2
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-31; abafazi, bali-23
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 1; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 6; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-5; Iminyaka engama-36-45, 6; Iminyaka engama-46-55, 12; Iminyaka engama-56-65, 8; Iminyaka engama-66-75, engama-6; Iminyaka engama-76-85, 6; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 3
 • Isibhedlele: 3
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 1,282
 • Ukufa: 39
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

U-Epreli 9, 4 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 50
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 24
 • Abantu ababodwa: 2
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 24
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 43
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 24
 • Ukufa: 2
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-28; abafazi, bali-22
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 1; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 6; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-5; Iminyaka engama-36-45, 5; Iminyaka engama-46-55, 12; Iminyaka engama-56-65, 8; Iminyaka engama-66-75, engama-5; Iminyaka engama-76-85, 6; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 1
 • Isibhedlele: 3
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 1,161
 • Ukufa: 36
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

U-Epreli 8, 5 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 UkuKhutshwa kwaNgoko: Epreli 8, 2020 

IPrinceton ibhengeza ukufa kwesibini okunxulumene neCoronavirus (COVID-19) 

ISebe lezeMpilo lePrinceton (i-PHD) lazisiwe ngokusweleka kwesibini ukusukela ngo-2019 uNovel Coronavirus (COVID-19) wahlaselwa sisigulana esingamadoda esiyi-80+. Wayeneemeko zempilo ezixekileyo kwaye wayephantsi kwezonyango kwiPrinceton Care Centre. Xa kuvavanywa ukuba unayo i-COVID-19, isiguli sasiwa kwelinye iphiko laso. I-PHD iphanda ngenkuthalo ukubonakalisa ukubonakaliswa kwabanye abahlali kwiziko nabasebenzi. Ukutyelelwa okungabalulekanga kweli ziko kwakumiswa phakathi ku-Matshi kwaye iinkqubo zokufaka imaski zikhona. 

I-Princeton idlulisa amazwi ethu ovelwano olunzulu kusapho kunye nabathandekayo besigulana, kunye nabo bonke abachaphazeleka sesi sifo. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-coronavirus yenoveli. Sikhuthaza bonke abaqeshi ukuba baqinisekise ukuba abasebenzi banxiba imaski yobuso ukukhusela abanye. Impilo yakho kunye neyabantu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi. 

IPrinceton inamatyala ayi-45 ewonke aqinisekisiweyo e-COVID-19. ISebe lezeMpilo lePrinceton ngoku lijonga iimeko ezingama-33 ezisebenza zodwa, iimeko ezili-11 ziye zabuya. 

 Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo: 

 Hlala ekhaya ngaphandle kohambo olukhawulezileyo okanye ufumane izinto eziyimfuneko 

Ukuthintela konke ukuhamba okungabalulekanga, imisitho yoluntu, iindibano zoluntu, kunye neendawo zangaphakathi. 

Gcina ubuncinci beemitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke 

Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola 

Ziphephe iintlanganiso zabantu kunye neendibano 

• Nxiba imask yobuso xa uphambi kwabantu

 Abo baneemeko zempilo eziphantsi, abafazi abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazeka ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nombutho wonke kufuneka benze eyabo indima ukunceda ukunciphisa ukusasazeka kwale ntsholongwane. 

Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19: 

Page Ikhona lencwadana yePrinceton yeCoronavirus: www.princetoncovid.org 

❖ Ubume beNW COVID-19 Isixhobo sephepha: www.covid19.nj.gov 

I-CDC-Ulwazi ngokubanzi kwiCoronavirus: https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html 

I-CDC: Imibuzo ebuzwa rhoqo: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 

Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo. 

Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov 

U-Epreli 8, 3 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 45
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 32
 • Abantu ababodwa: 2
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 11
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 41
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 24
 • Ukufa: 1
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-25; abafazi, bali-20
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 1; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 5; ; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-5; Iminyaka engama-36-45, 5; Iminyaka engama-46-55, 11; Iminyaka engama-56-65, 7; Iminyaka engama-66-75, 4; Iminyaka engama-76-85, 5; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 1
 • Isibhedlele: 3
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Ezinye idatha zovavanyo lwakwangoko aziyi kudibana ne-County / state state ngoba iPrinceton yafumana isaziso sephepha elifanelekileyo ngaphambi kwexesha lokufaka ingxelo.
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 992
 • Ukufa: 28
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

U-Epreli 7, 3 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 43
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 31
 • Abantu ababodwa: 2
 • Abantu abangabodwa (abavavanyiweyo): 1
 • Abantu abangabodwa (uphawu): 3
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 11
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 41
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 24
 • Ukufa: 1
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-24; abafazi, bali-19
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 1; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 5; ; Iminyaka engama-26 ukuya kwengama-35 ukuya kweli-5; Iminyaka engama-36-45, 5; Iminyaka engama-46-55, 10; Iminyaka engama-56-65, 6; Iminyaka engama-66-75, 4; Iminyaka engama-76-85, 5; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 1
 • Isibhedlele: 3
 • Abasebenzi bezempilo: 4
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 747
 • Ukufa: 19
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

U-Epreli 6, 6 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

 • Ityala elipheleleyo: 41
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 29
 • Abantu ababodwa: 2
 • Abantu abangabodwa (abavavanyiweyo): 1
 • Abantu abangabodwa (uphawu): 3
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 11
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 36
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 24
 • Ukufa: 1
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-23; abafazi, bali-18
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 1; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-25, 5; ; Iminyaka engama-36-45, 4; Iminyaka engama-46-55, 10; Iminyaka engama-56-65, 6; Iminyaka engama-66-75, 4; Iminyaka engama-76-85, 4; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 1
 • Isibhedlele: 3
 • Abasebenzi bezempilo: 3
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 740
 • Ukufa: 19
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

U-Epreli 3, 7 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton 

 • Ityala elipheleleyo: 31
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 20
 • Abantu ababodwa: 3
 • Abantu abangabodwa (abavavanyiweyo): 1
 • Abantu abangabodwa (uphawu): 3
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 12
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 30
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 23
 • Ukufa: 1
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-18; abafazi, bali-13
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 1; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-65, engama-24; Iminyaka engama-66-75, 3; Iminyaka engama-76-85, 1; Iminyaka engama-86 nangaphezulu, 1
 • Isibhedlele: 1
 • Abasebenzi bezempilo: 3
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Amacala aseMercer County
 • Iimvavanyo ezifanelekileyo: 586
 • Ukufa: 13
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Epreli 2, 3 pm ukuphuma kweendaba neendaba kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

I-Princeton Yazisa ngokufa kokuqala okunxulumene ne-COVID-19

ISebe lezeMpilo ePrinceton likuqinisekisile ukusweleka kokuqala kwi-2019 Novel Coronavirus (i-COVID-19), umntu obhinqileyo onama-90 + onokuthi afumane i-COVID-19 ngokudibana noncedo lwempilo yasekhaya. ISebe lezeMpilo ePrinceton liphanda ngenkuthalo abafowunelwa ngoncedo lwempilo yasekhaya. IPrinceton ivakalisa amazwi ovelwano olunzulu kusapho nakwabathandekayo besigulana, nakubo bonke abachaphazelekayo koku kuqhambuka. Siyaqhubeka nokucebisa ngamandla ukuba bonke abahlali basePrinceton, abasebenzi, abafundi kunye neendwendwe bathathe amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwi-novel coronavirus. Impilo yakho kunye noluntu ekuhlaleni yeyona nto iphambili kuthi.

IPrinceton inamatyala ayi-32 ewonke ayiqinisekisiweyo e-COVID-19. ISebe lezeMpilo lePrinceton ngoku lijonga iimeko ezingama-20 ezisebenzayo zibekekileyo, zili-11 iimeko ziye zabuya. Amatyala e-COVID-19 ayaqhubeka esanda kulo lonke elaseNew Jersey. Sonke kufuneka sigcine ukuzinza ekuhlaleni ngokwenza oku kulandelayo:

Hlala ekhaya ngaphandle kohambo olukhawulezileyo okanye ufumane izinto eziyimfuneko
Ukuthintela konke ukuhamba okungabalulekanga, imisitho yoluntu, iindibano zoluntu, kunye neendawo zangaphakathi.
Gcina ubuncinci beemitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
Ziphephe iintlanganiso zabantu kunye neendibano
Abo baneemeko zempilo eziphantsi, abafazi abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazeka ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nombutho wonke kufuneka benze eyabo indima ukunceda ukunciphisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.
Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.
Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov

Epreli 2, 2 pm ukuphuma kweendaba neendaba kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

Uvavanyo lweLungu le-Per-Diem Princeton yoNcedo lokuQala lweQela eliQinisekileyo kwi-Coronavirus

Iqela lePrinceton yoNcedo lokuQala (PFARS) kwilungu ngalinye le-diem kuvavanyelwe intsholongwane ye-COVID-19. Ilungu laqala ukubonisa iimpawu ngoLwesine, nge-26 kaMatshi, kwaye kwangoko yathatha amanyathelo okuzikhetha. Ilungu alilaliswa esibhedlele kwaye iimpawu esele zikho ze-COVID-19 ziye zehla. Ilungu lalinonxibelelwano noluntu ngesinye isihlandlo ngexesha lonxibelelwano. Lo mzekelo awuzange ube sisoyikiso sokuvezwa ngenxa yelungu leqela elinxibe izixhobo zokhuselo. Onke amalungu e-PFARS ebenxibelelana ngqo nelungu azisiwe yinkokheli ze-PFARS okanye iSebe lezeMpilo lasePrinceton. IQela loNcedo lokuQala lasePrinceton lisebenzise ukuqhubeka kwesicwangciso sokusebenza kwezi veki zigqithileyo esikubeke elubala kwiqela elincinci lamalungu kwaye kwanciphisa umngcipheko wokuvezwa kwisebe lilonke. Iqela elincinci lamalungu lonke liyabekwa lodwa ngeli xesha.

Kwangoko nje emva kokuba ifumene ulwazi lokuba ilungu belingaziva mnandi, kwathatyathwa amanyathelo yi-PFARS ukubulala iintsholongwane yonke imimandla yesakhiwo kunye nee-ambulensi (ezingcoliswanga emva kokuba zisetyenzisiwe).

Umasipala wasePrinceton unqwenelela ilungu leqela lokuqala uncedo ngokukhawuleza.

U-Epreli 1, 5 pm uhlaziyo oluvela kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton 

 • Ityala elipheleleyo: 30
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 18
 • Abantu ababodwa: 7
 • Abantu abangabodwa (abavavanyiweyo): 1
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 12
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 25
 • Abantu abangabodwa (uphawu): 3
 • Abantu abaphantsi kophando (asymptomatic): 3
 • Abantu abaphantsi kophando (kuvavanywa): 1
 • Abantu abangabodwa (abagqibeleleyo): 23
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-17; abafazi, bali-12
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 1; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-65, engama-23; Iminyaka engama-66 nangaphezulu, eyi-5
 • Isibhedlele: 2
 • Abasebenzi bezempilo: 3

Ukusukela ngoLwesithathu, ngo-Epreli 1 (1:30 pm) iPrinceton iye 30 ziqinisekisile iimeko. Sikhulule i-12 sodwa, oko kuthetha ukuba i-12 iphinde yafumana kwakhona. ISebe lezeMpilo ePrinceton lijonga iimeko ezimbini ngokusondeleyo ngenxa yobudala kunye neemeko esele zikho (bobabini balaliswe esibhedlele).

 • Amatyala ayi-22,255 ewonke eNew Jersey
 • Iimeko ezingama-268 zeMercer County

 

Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngomhla wamashumi amathathu ananye ku-31: 3 pm ulwazi oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton 

 • Ityala elipheleleyo: 28
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 20
 • Abantu ababodwa: 7
 • Abantu abangabodwa (abavavanyiweyo): 1
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 25
 • Abantu abaphantsi kophando (uphawu): 3
 • Abantu abaphantsi kophando (asymptomatic): 3
 • Abantu abaphantsi kophando (kuvavanywa): 1
 • Abantu abaphantsi kophando (babodwa): 23
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-16; abafazi, bali-12
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 1; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-65, engama-21; Iminyaka engama-66 nangaphezulu, eyi-5
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 8
 • Isibhedlele: 2
 • Abasebenzi bezempilo: 2

IMercer County iqhuba indawo yovavanyo oluqhutywa eQuaker Bridge Mall ngo-8 kusasa ukuya ngentsimbi yesi-4 emva kwemini phakathi evekini kuphela, kubahlali abanempawu zeMercer County. Oogqirha baya kubonelela ngamaxwebhu ayimfuneko kwiziko lovavanyo, neliza kwenza amadinga.

Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngomhla wamashumi amathathu ananye ku-30: 3 pm ulwazi oluvela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton 

 • Ityala elipheleleyo: 26
 • Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 18
 • Abantu ababodwa: 7
 • Abantu abangabodwa (abavavanyiweyo): 1
 • Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 25
 • Abantu abaphantsi kophando (uphawu): 2
 • Abantu abaphantsi kophando (asymptomatic): 3
 • Abantu abaphantsi kophando (kuvavanywa): 1
 • Abantu abaphantsi kophando (babodwa): 23
 • Iimeko ezifanelekileyo ngesini: amadoda, ali-15; abafazi, bali-11
 • Iimeko ezifanelekileyo kwiminyaka yobudala: yobudala be-11 nangaphantsi, 1; Iminyaka eli-12 ukuya kweli-17, 1; Iminyaka eli-18-65, engama-19; Iminyaka engama-66 nangaphezulu, eyi-5
 • Amatyala afanelekileyo ahlukanisiwe: 8
 • Isibhedlele: 2
 • Abasebenzi bezempilo: 2

IMercer County iqhuba indawo yovavanyo oluqhutywa eQuaker Bridge Mall eqala ngolwesiBini, Matshi 31. Indawo yovavanyo izakusebenza ngentsimbi yesi-8 ukuya kweyesi-4 emva kwemini phakathi evekini kwaye iya kuba yindibano kuphela, kubahlali abanempawu zeMercer County.

Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 29, 1: XNUMX, Ukushicilelwa okuphuma kwiCandelo lezeMpilo

Uvavanyo lwesibini lwePolisi yePrinceton ilungele i-COVID-19

Ipolisa lesibini lasePrinceton liye lavavanya i-COVID-19. Igosa laqala ukubonisa iimpawu ngolwesiHlanu, Matshi 20, kwaye kwangoko yathatha amanyathelo okuzikhetha. Igosa okwangoku alilaliswanga esibhedlele kwaye liyaqhubeka nokubonisa iimpawu ezilinganiselweyo ze-COVID-19. Igosa alibhalanga manqaku, khange libambe mntu kwaye linonxibelelwano olunqongopheleyo noluntu ngexesha lokunxibelelana. Nabani na owayenxibelelana ngqo negosa uyaziswa liSebe lezeMpilo lasePrinceton. ISebe lamaPolisa lasePrinceton lisebenzise ukuqhubeka kwesicwangciso sokusebenza kwezi veki zigqithileyo esikubeke ecaleni oku kwiqela elincinane lamagosa ngelixa kuncitshiswa umngcipheko wokuvezwa lisebe lilonke. Amagosa achaphazelekayo ahlaliswa kwiyunithi enye kwisicwangciso sokuqhubeka kwesebe. Iqela lamagosa lonke libekelwe bucala ngeli xesha.

Kwangoko emva kokufumana ulwazi ukuba eli gosa aliziva mnandi, kwathathwa amanyathelo kwisebe lamapolisa ukubulala iintsholongwane kuyo yonke imimandla yesebe lamapolisa kunye nezithuthi zokujikeleza. Elinye ilungu elongezelelekileyo lesebe lamapolisa ngoku lisalinde iziphumo zovavanyo.

Umasipala wasePrinceton unqwenelela onke amapolisa ukuba akhawuleze kwakhona.

Njengoko amatyala angaphezulu aqwalaselwe kulo lonke elaseNew Jersey, siyaqhubeka ukubongoza bonke abantu ukuba baziqhelanise noluntu ngokuziqhelanisa noku kulandelayo:

 • Hlala Ekhaya
 • Kuphephe konke ukuhamba okungabalulekanga, iminyhadala yoluntu, iindibano zoluntu, kunye neendawo zangaphakathi.
 • Gcina ubuncinci imitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Kulumkele iintlanganiso zaphakathi kwabantu kunye neendibano

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.

Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Bonke oonxibelelwano beendaba kufuneka babhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile,fwilliams@princetonnj.gov

Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 28, 1:30 pm Ukukhutshwa kwe-Press kwiSebe lezeMpilo

Uvavanyo lwePolisa lasePrinceton lilungile kwiCoronavirus

Ipolisa lasePrinceton livavanye intsholongwane ye-COVID-19. Igosa laqala ukubonisa iimpawu ngeCawa, nge-22 kaMatshi kwaye kwangoko bathatha amanyathelo okuzikhetha. Igosa okwangoku alilaliswanga esibhedlele kwaye liyaqhubeka nokubonisa iimpawu ezinobulali ze-COVID-19. Igosa alibhalanga manqaku, khange libambe mntu kwaye linonxibelelwano olunqongopheleyo noluntu ngexesha lokunxibelelana. Nabani na onxibelelana ngqo negosa uyaziswa liSebe lezeMpilo lasePrinceton. ISebe lamaPolisa lasePrinceton lisebenzise ukuqhubeka kwesicwangciso sokusebenza kwezi veki zigqithileyo esikubekile oku kwiqela elincinci lamagosa. Iqela lamagosa lonke libekelwe bucala ngeli xesha.

Kwangoko emva kokufumana ulwazi ukuba eli gosa aliziva mnandi, kwathathwa amanyathelo kwisebe lamapolisa ukubulala iintsholongwane kuyo yonke imimandla yesebe lamapolisa kunye nezithuthi zokujikeleza. Amalungu amabini ongezelelweyo esebe lamapolisa ngoku alindele iimvavanyo.

Umasipala wePrinceton unqwenelela ukuba eli gosa libuyele ngokukhawuleza kwaye liphile ngokupheleleyo.

Njengoko amatyala angaphezulu aqwalaselwe kulo lonke elaseNew Jersey, siyaqhubeka ukubongoza bonke abantu ukuba baziqhelanise noluntu ngokuziqhelanisa noku kulandelayo:

 • Hlala Ekhaya
 • Kuphephe konke ukuhamba okungabalulekanga, iminyhadala yoluntu, iindibano zoluntu, kunye neendawo zangaphakathi.
 • Gcina ubuncinci imitha ezintandathu phakathi kwakho nomnye umntu kuzo zonke iindawo zikawonkewonke
 • Kulumkele ukunxibelelana ngokusondeleyo, kubandakanya ukuxhawula kunye nokuwola
 • Kulumkele iintlanganiso zaphakathi kwabantu kunye neendibano

Abo baneemeko zempilo ezisisiseko, abasetyhini abakhulelweyo kunye nabantu abadala bayakhuthazwa ngamandla ukuba bahlale ekhaya. Wonke umntu kunye nayo yonke imibutho kufuneka yenze eyayo indima ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.

 Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-coronavirus (SARS-2) kunye ne-COVID-19:

 Kwimibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, kwi-1-800-222-1222. Isebe lezeMpilo lePrinceton linokufikelelwa kule nombolo (609)497-7608 ngolwazi olongezelelweyo.

Lonke unxibelelwano lomnxibelelanisi malubhekiswe kuFred Williams, nge-imeyile, fwilliams@princetonnj.gov

 

Iinkcukacha ezivela kwiPrinceton Health Dept., ehlaziyiweyo nge-5: 30 pm, Matshi 26

Amatyala aqinisekisiweyo: 16
Iimeko ezifanelekileyo ezisebenzayo: 15
Iziphumo zovavanyo ezingalunganga: 22
Abantu abaphantsi kophando (uphawu): 2
Abantu abaphantsi kophando (asymptomatic): 3
Abantu abaphantsi kophando (kuvavanywa): 1
Abantu abaphantsi kophando (babodwa): 19
I-demographics enokwenzeka kwimeko efanelekileyo: amadoda, i-11; abasetyhini, aba-5;
Kukho iimeko ezininzi ku IYunivesithi yasePrinceton. Amatyala abasebenzi base Yunivesithi kuphela abahlali basePrinceton abandakanyiwe kwinani ledolophu.
Njengoko inqanaba losulelo lwe-coronavirus lonyuka, impendulo yethu kunye neengcebiso zethu ziya kuqhubeka ziguquka. Sonke kufuneka sicinge ukuba kukho amathuba okuvezwa kuyo nayiphi na imeko yoluntu, kwaye sizikhusele ngokufanelekileyo. Njengofikelelo kuvavanyo olwandayo nangona uninzi lwezixhobo zovavanyo (i-NJDOH, izibhedlele zalapha ekhaya, iindawo zovavanyo ezizodwa zikarhulumente), oku kuya kunciphisa ukubanakho kwethu ukubonelela ngokuthe ngqo ngamatyala. Ngelixa amandla ethu okugcina i-tally echanekileyo iya kuba yinto engenakwenzeka, ayizukubaluleka kangako. Endaweni yoko, sizakuqhubeka nokuphanda kwaye siqaqambise ezona zinto zibaluleke kakhulu kwizigulo ezenzeka kwindawo esihlala kuyo, sisivumela ukuba sinikezele ngolwazi oluthe ngqo apho abantu banokuvezwa khona, kunye nokuba zeziphi izinto abanokuzithatha ukuzikhathalela, nokukhusela abanye abanokudibana nabo.

 

Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi 27, 1 ngokuhlwa, UkuPapashwa kweVenko liSebe lezeMpilo lePrinceton Malunga neAtrium ePrinceton

Kubekho imibuzo eliqela kuthi apha kuMasipala wePrinceton malunga nokubhubha kwababini ababalulekileyo malunga ne-COVID-19 e-Atrium yasePrinceton ekwi-100 Windrows Way e "Princeton, NJ" , NJ kwi-Middlesex County. Sicela ukuba nayiphi na eminye imibuzo ibhekiswe ku ISebe lezeMpilo laseMiddlesex County. Kukho oomasipala abasixhenxe kwizithili ezine ezahlukeneyo ze-NJ ezisebenzisa idilesi ye-imeyile yePrinceton, enokudideka.

Ngemibuzo malunga ne-coronavirus, iSebe lezeMpilo lase-New York line-ContID-19 hotline, 24/7, 1- 800- 222--1222- 609. Isebe lezeMpilo lePrinceton lingafikelelwa ku (497)7608-XNUMX ngolwazi olongezelelweyo.

Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi ovela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

I-Ofisi yethu yezeMpilo ifumene isaziso sePrinceton se-15 neye-16 iziphumo zovavanyo ezincomekayo namhlanje. Omnye ngumfundi ophumelele kwiYunivesithi yasePrinceton kwaye omnye yindoda ekwiminyaka yakhe engama-40. Eli Sebe lisebenzela umkhondo wokunxibelelana kwaye liqinisekisa ukuba abantu bayazikhetha. 

Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi ovela kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

I-ofisi yethu ifumene isaziso ngetyala le-10 ngale ntsasa. Ityala ngumfundi waseYunivesithi yasePrinceton okwangoku ozimeleyo kwikhampasi. Siyalele iyunivesithi ukuba umfundi uvalelwe yedwa ngumyalelo wegosa lezempilo lasekuhlaleni kwaye sicela indlela yokunxibelelana nokuchonga ukubanakho kokuvezwa ngokubanzi ekhampasini.

IPrinceton Community Housing ikhuphe imiyalelo yokunciphisa zonke iindwendwe ezingabalulekanga. Basebenzisa lonke isikhokelo esisekwe kwizindululo zeCDC kwiindawo zokuhlala eziphezulu:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/guidance-retirement-response.html   

Ukuhlaziywa ngo-Matshi 20 kwiSebe lezeMpilo lePrinceton

ISebe lezeMpilo lePrinceton lazisiwe ngeziphumo zesithandathu kunye nelesixhenxe zokuvavanya iziphumo zekona coronavirus, intsholongwane ebangela i-COVID-19. Umntu wokuqala wayesandula ukubuya eSpain. Lo mntu wayezimele yedwa xa ebuyele e-United States, kwaye xa wayezimele yedwa wavela iimpawu kwaye kamva zavavanywa. Akukho zinto zichaziweyo zabonakalayo kulo mntu ngaphandle konxibelelwano lwasekhaya ebezisebenzisa izixhobo ezifanelekileyo zokukhusela kunye neenkqubo. Abafowunelwa basekhaya baya kuhlala bodwa kwiintsuku ezili-14. Umntu wesibini kukunxibelelana ngokusondeleyo kwababekho kwindibano yendlu ye-29 kaFebruwari. Umntu owosulelekileyo wayecetyiswe ngokuvezwa kwaye wazihlalisa yedwa ngaphambi kokuphuhliswa kweempawu. Abantu abosulelekileyo baya kukhutshwa bodwa, njengoko kufanelekile, ngokulandela iZikhokelo zeSebe le-NJ zeMpilo ye-NJ.

Malunga namatyala aqinisekisiweyo ePrinceton
 • IYunivesithi yasePrinceton ukuya nge-9 kaMatshi
 • Umnyhadala wokudanisa waseStrat Island ngoMatshi 7
 • Intlanganiso kwiziko lonyango i-Princeton ngoMatshi 9
 • Isikolo seSuku seLizwe leStuart -Makhosi 4- 9
 • IYunivesithi yaseRutgers-Matshi 5-9
 • IYunivesithi yaseDelaware - Matshi 6

ISebe lezeMpilo lePrinceton liqhakamshele abameli kwezi ndawo ukuze zichonge ngakumbi ukubonakaliswa okunokwenzeka.

Abasebenzi basekuhlaleni kunye namatyala angahlaliyo ePrinceton

Iimeko zeYunivesithi yasePrinceton

Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Matshi ukukhutshwa kweendaba kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton.

Ityala elifanelekileyo le-COVID-19 elichongiweyo kuMqeshwa weSithili sePrinceton

ISebe lezeMpilo lePrinceton (PHD) libhengeza ityala eliqinisekisiweyo le-coronavirus evela kumqeshwa weSikolo iEiverside Elementary School. Umsebenzi ayingomhlali wasePrinceton. Umsebenzi okwangoku uphantsi kweliso lwezonyango. I-PHD ikwinkqubo yokuchonga nokunxibelelana nabo bonke abanokuthi banxibelelane nomntu osulelekileyo. Abafowunelwa abasondeleyo baya kubekwa zodwa kwiintsuku ezili-14 zokuvezwa kwabo kwaye baya kujongwa kumkhuhlane kunye neempawu zokuphefumla. Kuya kufuneka sicinge ukuba intsholongwane iyenzeka kwindawo esihlala kuyo. Bonke abantu basePrinceton kufuneka babeke esweni impilo yabo njengoko kuchaziwe apha ngezantsi. Ngelixa oku kungabhali ukwanda koluntu (ukuhambisa ukusuka komnye umntu uye kuluntu ngaphandle komthombo owaziwayo) kuyakugxininisa ukuba ukubonakaliswa kuyenzeka kwindawo esihlala kuyo.

Ulwazi lwabazali
1) Umntwana wam wayenonxibelelwano ngqo notitshala / umsebenzi oqinisekisile isifo se-coronavirus (i-COVID-19). Ndingenza ntoni?
a. Abafowunelwa abasondeleyo naye nawuphi na umntu obhaliweyo COVID-19 kufuneka azimele yedwa kwiintsuku ezili-14 emva kokuba ebonisiwe. Ngeli xesha lelo xesha, umntwana kufuneka abekwe esweni ukuphuculwa kweempawu zekhadinali kunye neempawu ze-COVID-19 - ukukhohlela, umkhuhlane kunye nokuphefumla okufutshane. Ukuba loo miqondiso kunye neempawu ziyakhula, umnikezeli wokhathalelo lwempilo kufuneka kuqhakamshelwane nomnye isikhokelo.
b. Ngendlela ekunzima ngayo, loo mntwana ufanele ukwahlulwahlulwahlulwahlulwa ngokusemandleni kwamanye amalungu endlu, kubandakanya nabanye abantwana, ngakumbi ukuba ngaba iimpawu kunye neempawu ziyakhula.
c. Ngelixa amanye amalungu osapho enganyanzelekanga ukuba ahlukane yedwa, sicebisa ukuba onke amaPrinceton asikelwe umda kunxibelelwano lwawo ngeli xesha, kwaye ke esi sikhokelo singasebenza nakwamanye amalungu osapho.
2) Umntwana wam wayekwisikolo esinotitshala / umsebenzi oqinisekisile isifo se-coronavirus (COVID-19) kodwa wayenga nxibelelananga ngqo naloo titshala / nomsebenzi. Ndingenza ntoni?
a. Ukuba umntwana AKUKHO nto ithuba elide ukunxibelelana (imizuzu eli-10 okanye ngaphezulu ngokusondeleyo ngqo, kwaye akunxibelelani ngqo), umntwana akunyanzelekanga ukuba abekwe yedwa.
b. Nangona kunjalo, zonke iintsapho ziyabongozwa ukuba zinciphise unxibelelwano lwasentlalweni kusapho lonke - imihla yokudlala, amaqela, njl.njl. Kwaye oku kuya kusebenza nakubani na umntwana ofunda isikolo - okanye nasiphi na isikolo, ngalo mbandela.